Styret i Jardar Volleyball

Navn Funksjon e-post Mobil

Peter Svelander

Leder

peter.svelander@cognizant.com

91853497

Joar Skjevdal 

Nestleder

joar.skjevdal@lidmi.no 90858314
Marit Skjevdal 


Styremedlem 

mskjevdal@hotmail.com 47256678
Kenneth Wiik

Styremedlem

k.wiik@outlook.com  90892676
Eirik Holand

Trenerrepr.

eirik_holand@hoitmail.com  93007670
Under tilsetting

Spillerrepr.