Styret i Jardar Volleyball

Navn Funksjon e-post Mobil

Joar Skjevdal

Leder

joar.skjevdal@lidmi.no

90858314

Peter Svelander 

Nestleder

peter.svelander@cognizant.com  91853497
Marit Skjevdal 


Styremedlem 

mskjevdal@hotmail.com 47256678
Anita Nygård

Styremedlem

anita.nygard@knowit.com  
Martin Augestad

Spillerrepr.

augestadmartin@gmail.com  
Hedvig Kalland

Spillerrepr.

hedvig.kalland@outlook.com