AnjaKingdon 2020-05-24 19:03:34

Utleie av klubbhuset fra 1. juni med Covid-19 restriksjoner/stenging rev august 2021

Informasjon gjeldende fra august 2021:

Formannskapet vedtok 16. juni 2021 å gå over til nasjonale koronaregler, og med Regjerningens overgang til trinn tre, kan vi igjen leie ut lokalene våre. Dette gjelder der det er mulig å holde minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste. Grunnet størrelsen på vårt lokale vil det kun være mulig å være maks 40 stykker på klubbhuset, for å kunne ivareta 1 meters-kravet. Vi leier ut til familieselskap, skoleavslutninger, øvelser for kor/korps o.l., konfirmasjon, dåp, minnesamvær, møter og barnebursdager.

Se mer informasjon tilknyttet utleie av klubbhuset med Covid-19 restriksjoner ved å klikk her - gjeldende fra august 2021.pdf

Ta kontakt på e-post post@jardar.no for forespørsel om leie. 

 Trykk her for å se ledig kapastet på klubbhuset 

  PRIS MEDLEMMER PRIS IKKE-MEDLEMMER
Hverdager (mandag-torsdag) kr. 2300,- kr. 2600,-
Fredag/lørdag/søndag kr. 5000,- kr. 6200,-
Tilllegg for ekstra renhold kr. 650,- kr. 650,-
Barnebursdager opp til 14 år (mandag-torsdag) inkl. vask kr. 1100,- kr. 1200,-

 

Informasjon 21. mai 2021:

Formannskapet vedtok fredag 21. mai en revisjon av lokal forskrift for forebygging av koronasmitte, som blant annet innebærer at lokalet i vårt klubbhuset igjen kan åpnes for gjennomføring av barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter. 

Ta kontakt på e-post post@jardar.no for forespørsel om leie. 

Pris for leie av klubbhuset til barnebursdag: kr. 1200,- inkludert vask. 
 
Trykk her for å se ledig kapastet på klubbhuset 

Informasjon 26. april 2021:

Grunnet innstramminger iht. innendørs arrangementer, holdes klubbhuset fortsatt stengt for all aktivitet - gjeldende fra 26. april mars til 21. mai. 

Informasjon 11. april 2021:

Grunnet innstramminger iht. innendørs arrangementer, holdes klubbhuset fortsatt stengt for all aktivitet - gjeldende fra 11. april mars til 26. april. 

Informasjon 16. mars 2021:

Grunnet innstramminger iht. innendørs arrangementer, stenges klubbhuset for all aktivitet - gjeldende fra 16. mars til 11. april. 

 

Informasjon 3. februar 2021:

Formannskapet vedtok i dag en revisjon av lokal forskrift for forebygging av koronasmitte, som blant annet innebærer at lokalet i vårt klubbhust igjen kan åpnes for gjennomføring av barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter. 

Ta kontakt på e-post post@jardar.no for forespørsel om leie. 

Pris for leie av klubbhuset til barnebursdag: kr. 1200,- inkludert vask. 
 
Trykk her for å se ledig kapastet på klubbhuset 

Informasjon gjeldende fra midnatt 9. november 2020:

Grunnet innstramminger iht. innendørs arrangementer, stenges klubbhuset for all aktivitet - gjeldende fra midnatt 9/1-20 og gjelder inntil videre.

Informasjon gjeldende fra 28. oktober:

Bærum kommune gikk 28/10-20 ut med nye påbud og anbefalinger om munnbind på offentlig sted, antall personer på arrangementer m.m. Se mer informsjon på kommunens nettside: https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/ 

Dette påvirker bruken av klubbhuset iht. antall personer som følgende:

- vi tilbyr kun utleie av klubbhuset til bursdager/arrangementer for barnehage- og barneskolebarn, hvor barna er i samme kohort. Antall opp til 40 personer og med regler som før 28/10-20
- lån og leie av klubbhuset til interne og eksterne møter opp til og med 20 personer og eldre enn 13 år; regler som før 28/10-20
- lån og leie av klubbhuset til interne og eksterne møter med mer enn 20 personer og eldre enn 13 år; faste sitteplasser gjennom hele arrangementet og man kan ikke mingle

Vi leier dermed ikke ut til familieselskap, konfirmasjon, dåp, bryllup, minnesamvær og liknende arrangementer hvor det ikke vil være naturlig å sitte på plassen sin gjennom hele arrangementet.
 
Munnbind: der hvor det er vanskelig å holde 1 meter avstand, inn og ut av klubbhuset og i trappa oppfordrer kommunen å bruke munnbind. Dette gjelder innendørs og ikke for barn under 12 år eller de som av medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

 

Informasjon gjeldende fra 1. juni og 10. august
 

Fra og med 15. juni er det tillatt med arrangementer for inntil 200 mennesker. Dette gjelder der det er mulig å holde minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste, med visse unntak. Grunnet størrelsen på vårt lokale vil det fortsatt kun være mulig å være maks 40 stykker på klubbhuset, for å kunne ivareta 1 meterskravet. Unntaket fra avstandskravet gjelder for personer under 20 år som deltar på våre sommerskoler, skoleavslutning samt de som står for arrangementet. Samtidig er det klare råd fra nasjonale helsemyndigheter å holde antall kontakter mellom personer på et lavest mulig nivå. 

Les mer på FHI sine nettsider her.

Fra 1. juni 2020 åpner vi for å leie klubbhuset for inntil 40 stykker. 

Vi leier ut til familieselskap, skoleavslutninger, øvelser for kor/korps o.l., konfirmasjon, dåp, minnesamvær, møter og nå også fra 10. august for barnebursdager.

For å minimalisere smitterisiko under Covid-19 pandelien har vi vurdert risikobildet og innført restriksjoner for utleie av vårt klubbhus. Disse restriksjonene vil bli kontinuerlig vurdert og justert iht. myndighetenes råd. 

Ved gjennomføring av et arrangement må det være en ansvarlig arrangør* som sørger for at følgende minimumskrav iht. § 13 i forskriften om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd (Covid-19)-forskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4følges: 

 • Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.

 • Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted, bør følge relevante standarder om smittevern.

Ved gjennomføring av barnebursdag (opp til 14 år) gjelder følgende:

 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Det må være mulig å overholde god håndhygiene, og håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • De inviterte bør fortrinnsvis være fra de samme gruppene (kohortene) som barnet er i på skolen/i barnehagen/organisert fritidsaktivitet. For ungdommer bør det være andre fra samme gruppe/klasse på skolen. Men husk at for arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet. Hensikten med dette er at barn og unge skal ha et begrenset antall kontakter.
 • Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage/skole, men unngå unødvendig nærkontakt, som for eksempel klemming og håndhilsing.
 • Det bør unngås at andre ledsagere/deltagere er tilstede. Dersom dette er nødvendig for enkelte barn, må ledsager holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd.
 • Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle kan holde anbefalt avstand.
 • Foresatte til bursdagsbarnet/arrangør bør tilstrebe å holde avstand til de andre barna som de ellers ikke er nærkontakt til.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Råd ved arrangementer knyttet til korona-smitte i Norge finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Svar på spørsmål om covid-19 finner du på helsenorge.no

*Den ansvarlige arrangør er den som signerer leiekontrakten, arrangøren må være tilstede under hele arrangement. 

Se mer informasjon tilknyttet utleie av klubbhuset med Covid-19 restriksjoner ved å klikke her.pdf

  PRIS MEDLEMMER PRIS IKKE-MEDLEMMER
Hverdager (mandag-torsdag) kr. 2300,- kr. 2600,-
Fredag/lørdag/søndag kr. 5000,- kr. 6200,-
Tilllegg for ekstra renhold kr. 650,- kr. 650,-
Barnebursdager opp til 14 år (mandag-torsdag) inkl. vask kr. 1100,- kr. 1200,-

- Vi leier ikke ut til arrangementer for de under 25 år. 
Trykk på denne linken for å se klubbhusets ledige kapasitet (med forbehold om at kalenderen er oppdatert)
- Kontakt klubbkontoret på e-post for reservasjon: post@jardar.no

 

Utleie av klubbhuset

Festsalen i klubbhuset egner seg ypperlig til ulike arrangementer som konfirmasjon, dåp, fødselsdager, barnebursdager, møter, kurs og sammenkomster av alle slag, både på dagtid og kveldstid.

Private og firmaer kan booke. Lokalene er lyse og innbydende med flott utsikt og huser 80 mennesker. Salen kan deles av for mindre areal og du har tilgang til topp moderne musikk- og projektor-anlegg. Kjøkkenet er velutstyrt med alt fra glass, kopper og bestikk og middagsservise. Heis og Peis.

Priser:                                                              Medlemmer   Ikke-medlemmer       
Hverdager                                                       2300              2600
Fred/Lørd/Sønd                                              5000              6200
Barnebursdag opp til 14 år (ukedager)            800                900
Ungdomsbursdag 14-16 år (ukedager)           1200              1300

Priser er per 1/1-2018 justert iht. markedspris. Merk at det er den ansvarlige voksne over 25 år som må være medlem for at medlemsprisen skal slå inn.

Vi leier ikke ut til 17- til 25-års arrangementer! Pris for barne- og ungdombursdager gjelder kun ukedager, mandag-torsdag. 

Prisen inkludere vask av gulv og toaletter. Se også regler for leien i dokumentet ved å klikke her

For leie over en hel helg/flere ukedager ta kontakt for tilbud!

Trykk på denne linken for å se klubbhusets ledige kapasitet (med forbehold om at kalenderen er oppdatert)

Kontakt klubbkontoret for reservasjon: tlf 67486500 e-post: post@jardar.no

Bilde%20bryllupsdag2.JPG

Bilde%20bryllupsdag.JPG

Bilde%20bryllupsdag3.JPG

Aktiviteter

20.09.2021
Registrering av besøkende hos IL Jardar på kunstgresset

00:00 - 23:55

Bjørnegård kunstgress

20.09.2021
Registrering av besøkende hos IL Jardar i Combihallen

00:00 - 23:55

Combihallen

20.09.2021
Idrettskole for 4-åringer (født 2017) mandager

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

21.09.2021
Idrettskole for 5-åringer (født 2016) tirsdager

17:30 - 18:15

Gymsalen i Combihallen

22.09.2021
Idrettskole for 5-åringer (født 2016) onsdager

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

23.09.2021
Terrengsykling barn født 2013-2009

16:45 - 19:00

Tanumskogen

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123