Årets hedersbevisninger og priser 2021

Hver dag er det mange som legger ned en enorm innsats i Jardar, og uten disse hadde vi ikke kunne tilrettelegge for den gode aktiviteten vi har for barn, unge og voksne. Pga Covid-19 har vi også i år måtte dele ut prisene noe annerledes, men de fortjener uansett oppmerksomhet.

Klikk på LES MER for å se hvem som fikk priser og hedersbevisninger i 2021, de blir også godt omtalt i Jardarposten. 

2021-12-17
AnjaKingdon

 

BELLEVUE-POKAL OG HEDERSBEVISNING I GULL – JENS LURÅS OFTEBRO

Bellevuepokalen og Hedersbevisning i gull tildeles Jens Lurås Oftebro.

Hoppkomiteen nominerer Jens Lurås Oftebro til Hedersbevisning i gull og Bellevue-pokalen for sine særdeles gode prestasjoner i kombinert sesongen 2020-2021. Denne sesongens prestasjoner inkluderer:

- VM-gull i Lagkonkurransen - 2021 Oberstdorf
- VM-bronse i Normalbakke/10km - 2021 Oberstdorf
- 8. plass sammenlagt i verdenscupen 2020/21 inkludert:
       2.plass sammenlagt i Ruka-trippelen med
               - 1. plass Storbakke/10km – Ruka, 29-11-2020
               - 3.plass i Storbakke-10km – Ruka, 27-11-2020

Tidligere sesonger inkluderer hans prestasjoner:
- 4. plass sammenlagt i verdenscupen 2019-2020 med blant annet følgende plasseringer:
         2.plass sammenlagt Ruka-trippel med 3.plass i alle tre øvelser november 2019
         2. plass i Storbakke/10km – Oberstdorf 25-01-2020
         2. plass i Storbakke/10km – Trondheim 23-02-2020
- 1. plass i Lagkonkurransen i VC-Oberstdorf 2020 Storbakke 4x5km
- Junior-VM:
         Gull – Normalbakke/10km – 2020 Oberwiesenthal
         Sølv – Lagkonkurransen – 2019 Lahtis
         Bronse – Normalbakke/5km – 2019 Lahtis
         Bronse – Lagkonkurransen – 2018 Kandersteg

Som IL Jardars første verdensmester, mener Hoppstyret at Jens Lurås Oftebro er en klar kandidat for Hedersmerke i Gull, samt Bellevue-pokalen for 2021.

 

HEDERSBEVISNING I GULL– PETTER BERNTSEN  

Hedersbevisning i gull tildeles Petter Berntsen.

Petter fikk merke med krans i 2012 og har i årene etter sittet i fotballstyret og vært banemester i mange år for fotballgruppa. Petter var bidragsyter til at fotballgruppa i 2015 var den første i klubben i Bærum til å bli Kvalitetsklubb på nivå 1 og nr 2 av alle klubbene i Oslo fotballkrets.

Petter har også brukt utallige timer som trener for gutter født 2001.

Petter har sittet i merkekomitéen i flere år.

Petter fortjener denne oppmerksomheten for sin innsats for klubben vår.

 

MERKE MED KRANS – GUNNAR BRENNEKÅSA

Merke med krans tildeles Gunnar Brennekåsa.

Gunnar Brennekåsa har som frivillig lagt ned en ekstrem innsats i prosjektet med å realisere det nye anlegget Jardar er i ferd med å etablere på Emma Hjort til stor glede for hele Jardar fotball, men også for Jutul som skal dele anlegget sammen med Jardar. I tillegg vil anlegget komme befolkningen på Emma Hjort til gode. Arbeidet har bestått i å koordinere og bidra i en rekke møter med diverse organer innenfor Bærum kommune, Jutul og Jardar. Han har ledet alle forhandlinger på vegne av klubben både mot entreprenører og leverandører. Han har med sin erfaring med fra dette i sitt daglige virke oppnådd et tilbud som har spart Jardar for fryktelig mange penger.  Han har gått den ekstra milen for å sikre at produktet som blir valgt er av høyeste kvalitet og vært rundt på baner i Norge på befaringer. Arbeidet han har lagt ned løfter Jardar som klubb opp på det høyeste nivået når det kommer til bærekraft og miljø. Bærum kommune omtaler jobben som er gjort for "malen på hvordan idrettsanlegg i kommunen bør prosjekteres i fremtiden med tanke på bærekraft". Dette er en fjær i hatten for en relativt liten klubb som IL Jardar.

Han har i tillegg igangsatt arbeidet med utbygging av nytt gressfelt og rehabilitering av Bjørnegård kunstgress som realiseres forhåpentligvis i nær fremtid.

Samlet har arbeidet Gunnar har gjort for anleggsutbyggingen i Jardar spart idrettslaget for flere hundre tusen kroner.

Foruten anleggsutvikling er Gunnar en engasjert hovedtrener for jenter 2009-kullet med 25 aktive spillere og to lag påmeldt i seriespill, noe han har vært i flere år.

Gunnar har dessuten vært med i fotballstyret i flere år tidligere.

Brennekåsa tildeles utmerkelsen merke med krans!

ÅRETS FORELDRE – JANNIKE OG MARIUS HAAVERSTAD

Årets foreldre tildeles Jannike og Marius Haaverstad.

Jannike og Marius gjør en formidabel innsats for Jardar. Jannike har vært trener og hjelpetrener for J2006 i 8 år. Hun har fulgt laget på kamper, treninger, cuper mm og hun har en utrolig evne til å snakke sammen/med barna på slik at de får det beste ut av seg. Hun har også en utrolig overtalelsesevne til å få barnet til å tro på seg og få de til å drive med idretten lengere. Hennes mål på hver trening er å få blikkontakt og fokus fra alle barna på treningene. Gjennom trenerinnsatsen for J2006, har hun erfart mye. Dette har hun tatt med seg videre når hun ble trener for J2011. Lek mer og lær spillerne til å bli mer avslappet, så kommer teknikken og håndballkunnskapen på plass etter hvert. J2011 er nå en flott gjeng som koser seg med håndball

I tillegg sitter Jannike i håndballstyret som medlem av Sportslig utvalg. Her er hun en stor pådriver til rekrutering. Hun har fått på plass flere lag i de yngre klassene nå, både på
gutte-og jente-siden. Dette har resultert i at hun selv har måtte trå til som trener for G2012 i fjorårets sesong. Håndballskolen måtte hun også ta trenerrollen på i forrige sesong.
Mao: Det blir mange timer i hallen for henne.
I tillegg er hun spiller på J33. Her er hun med og skaper et godt sosialt lag. Viktig å få med mange mødre i området slik at de får en treningsmulighet i hverdagen med latter og humor.

Jannike ser stadig vekk nye ting og forbedringer som kan gjøres i Combihallen. Og her kommer Marius inn i bildet. Han blir trukket inn for å tenke med Jannike ift. hvordan skal dette utføres. Noen ganger må han være håndverker også. Flere ganger har an trukket opp strekene til håndballbaner i gymsalen og kortbane i selve Combihallen. Jannike drar også i dette med ny Combihall. Og her blir Marius igjen trukket inn for å tegne bygget og tenke tanker rundt hvordan en ny ideell hall kan bli for Jardar.  

I tre sommere så har Marius og Jannike åpnet opp for treningssamling på Hankø hvor de har hytta. Da bor hele J2006 laget på hytta deres. Dette blir da basen for de ulike treningene som laget har i løpet av samlingen. Marius stiller da opp som båtfører (inkl tubekjøring og bading fra båt), grilling på kveldene og utvasking av hytta. Jannike har bidratt med leie av håndballhallen på Hankø samt fasilitert de ulike treninger som har blitt avholdt.

Sist, men ikke minst så kommer innkjøp av all mat som skal til for å mette et helt håndballag 

Jannike og Marius bidrar derfor mange timer for Jardar gjennom året og som gjør at de tildeles årets foreldrepar.

 

ÅRETS ILDSJEL – KRISTINA VESTVEIT NERVOLD

Årets ildsjel tildeles Kristina Vestveit Nervold

Kristina er som kjent veldig aktiv i sykkelgruppa, og hun har også engasjert seg mye i å starte opp den nye terrengsykkelgruppa for barn. Hun har tatt trenerkurs for å lære hvordan sykkeltrening for barn skal gjennomføres, og hun bruker mye tid på organisering/planlegging og gjennomføring av treningene.

Kristina er med som ansvarlige for opplegg/gruppe/påmelding etc. i barnesykkelgruppa, hun er også med som trener, og er faktisk også ofte med som trener i aldersgrupper/treningstidspunkt hvor hun selv ikke har barn. Terrengsykkelgruppa for barn hadde ikke blitt noe av uten innsatsen til Kristina!

 

ÅRETS LEDER – KJERSTI HALVORSEN ENGESETH

Årets leder tildeles Kjersti Halvorsen Engeseth.

Kjersti viser et ekte engasjement gjennom sitt lederskap, og har vist seg rollen mer enn verdig etter å ha kommet inn i styret i en fase der det var uenigheter og splittelser som førte til større utskiftninger i fotballstyret på kort tid. Å få et helt nytt styre til å fungere når man selv var såpass ny i rollen er imponerende i seg selv, og i tillegg håndtere det kaotiske Covid-19 brakte med seg.

Hennes innsats har vært en stor inspirasjon og helt avgjørende for et fungerende styre. Kjersti har lest seg opp, satt seg inn i og tatt rollen på største alvor, og svart upåklagelig på vanskelige og konfronterende spørsmål på fotballens årlige møte.

Fotballstyret mangler minst to personer, men Kjersti jobber for tre, til alle døgnets tider. Hun har oversikt over alt fra nytt anlegg til økonomi, dugnader og treningstider, og er uten tvil dette fotballstyrets primus motor og mentor. 

 

ÅRETS DOMMER – KRISTIAN BARR-LARSEN

Årets dommer tildeles Kristian Barr-Larsen.

Kristian har i mange år vært dommer og dommerveileder for Jardar håndball. Han følger opp barnekamp-dommerne som dømmer i Combihallen, og hvis han er forhindret fra å møte ordner han en erstatter for seg. Han er en motivator og veileder slik at de får lyst til å ta dommer 1 kurs.

Kristian er den i Jardar som omberammer alle kampene til våre «papirdommere». Dette er noe som tar utrolig mye tid dette året da det er lite dommere å velge blant og mange kamper på samme tid.

Kristian dømmer selv mange kamper for klubben, og viser en stå på vilje som det står respekt av. 

 

ÅRETS TRENER – THOMAS THUE

Årets trener tildeles Thomas Thue.

Thomas er en veldig dyktig trener. Han alltid har godt planlagte treningsøkter. Han har en fantastisk håndballkunnskap og forståelse for spillet. Treningene er gode og varierte, og han er taktisk dyktig. Han er god til å motivere spillere og få fram det beste i dem. Thomas tok over J03 for litt over 3 år siden. I to sesongene (2018 og 2019) har han fått laget til A-sluttspill, til tross for at det bare har vært 9 spillere på laget.

For G2005 har han vært hovedtrener over flere år. Han har bidratt vesentlig til å heve spillernes taktiske forståelse og med grundige forberedelser til kampene, samt mer strukturerte treningsplaner for laget. Resultatmessig må vi også trekke frem at G2005 laget kom på 6. plass i uoffisielt nordisk mesterskap (Norden cup) i 2019. Deltakelse i flere cuper mm viser at guttene og laget fortsatt holder nivået. Uttaket av David W. Haugstvedt på guttelandslaget viser også dette.

Likevel er det noen av de personlige egenskapene hos Thomas jeg vil trekke fram. Det er ikke lett å være trener for jenter i alderen 14 år og oppover. Men Thomas er utrolig forståelsesfull med jentene. Han er tålmodig, og er god på å se dersom noen har en dårlig dag. Da tar ha de til side og tar en prat. Jentene stoler på han og lytter til det han sier. Han er empatisk, samtidig som han setter krav. Til tross for at han er ung, og bare 6 år eldre enn jentene på laget, har han stått fram som en god voksen.

Vi mener at Thomas har vist egenskaper og resultater som gjør at han fortjener å få prisen som året trener.

 

OPPMUNTRINGSPRISEN – HOPPREKRUTTENE

Oppmuntringsprisen tildeles hopprekruttene.

Hopprekruttene består av en gruppe jenter og gutter på 8-12 år som trener i Jardarkollen. De er en sammensveiset gjeng som er flinke til å oppmuntre og utfordre hverandre. På grunn av forholdene er hoppsesongen kort i klubben vår og de to siste sesongene har vært spesielt utfordrende. Etter en snørik 2018, ble 2019 en sesong med kun 2 treninger i Jardarkollen, før treningene måtte flyttes til Midtstuen. 2020 bø på noen flere treninger tross harde forhold i bakken før korona og snøforhold satt en stopper for videre trening. 

Rekruttene har beholdt sitt gode humør og høye motivasjon for hopp i perioden. De er spesielt flinke til å gi hverandre tips og råd, samt oppmuntring når harde forhold gjør hopp ekstra krevende. De tildeles derfor oppmuntringsprisen. 

 

ÅRETS UTØVER – DAVID WALSTAD HAUGSTVEDT

Årets utøver tildeles David Walstad Haugstvedt.

Jardar håndball er stolt av å informere om at David Walstad Haugstvedt er tatt ut til guttelandslaget (spillere født 2004/05) sin samling i Skien 28. juni til 4. juli 2021.

Thomas Thue, trener for Jardar G2005, forteller at David er en som tar ansvar for egen utvikling, og er alltid ute etter å utvikle seg som håndballspiller. Han er et stort talent som kan nå veldig langt om han fortsetter å trene bra. Hans gode blikk for spillet og skuddarm er to av flere gode kvaliteter David har.

 

 

 

 

 

Aktiviteter

26.01.2022
Registrering av besøkende hos IL Jardar i Combihallen

00:00 - 23:55

Combihallen

26.01.2022
Idrettskole for 5-åringer (født 2016) onsdager

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

29.01.2022
Skikurs for barn født 2014-2017 - Januar / Februar 2022

10:00 - 11:15

Vestmarka Ski- og Skiskytteranlegg

31.01.2022
Idrettskole for 4-åringer (født 2017) mandager

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

01.02.2022
Idrettskole for 5-åringer (født 2016) tirsdager

17:30 - 18:15

Gymsalen i Combihallen

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456