Årets priser og hedersbevisninger 2020

Hver dag er det mange som legger ned en enorm innsats i Jardar, og uten disse hadde vi ikke kunne tilrettelegge for den gode aktiviteten vi har for barn, unge og voksne. Pga Covid-19 har vi måtte dele ut prisene noe annerleder og med ytterst få tilstede, men de fortjener uansett oppmerksomhet.

Klikk på LES MER for å se hvem som fikk priser og hedersbevisninger i 2020, de blir også godt omtalt i Jardarposten. 

2020-12-11
AnjaKingdon

Årets trener: Kristin Gjertsen - friidrett

Kristin Gjertsen er primus motor og friidrettstrener i Jardar. Ved siden av full jobb har hun bygget opp friidrettsgruppa fra intet. Hun brenner for idretten og for at alle barn, uavhengig av evner og ressurser, skal få lov til å trene og ikke minst å ha det gøy på trening. Hun er ikke opptatt av at flest mulig skal konkurrere og legger ikke noe prestisje i det. Det er aldri noe press om å konkurrere, men for de som ønsker det legger hun alt til rette for at det skal være gøy også å konkurrere. Hennes utgangspunkt er at man blir god om man liker å trene, men da må det være sosialt og  hyggelig å komme på trening. For oss som har unger som har vært på andre idretter, er det utrolig å møte en trener som bryr seg om hvert enkelt barn og ikke plukker ut favoritter etter konkurranseplassering. Det er ikke gøy for det barnet som får særbehandling å se hvordan de andre blir oversett, og det er heller ikke gøy for de som blir oversett uansett hvor mye de prøver. Det er ikke noen utfordring hos Kristin. Hun er veldig klar på at alle behandles likt. Om man er et kjempetalent som trener 5 dager i uka og kvalifiserer seg til UM eller om man bare er innom en dag i uka for å trene, så er alle like mye verdt for henne som trener. Hun gjør barna glad i trening, hun støtter hver enkelt, bygger på det sosiale og bryr seg om alle. Det tror jeg er relativt unikt. Derfor fortjener Kristin å bli Årets trener.


Daglig leder Anja Kingdon og leder av friidrett Mariann Floten overrasket Kristin med prisen, styreleder Sigve Nordrum er fotograf


Årets utøver: Hanna Villadsen - langrenn

Hanna har mange sterke plasseringer i klassen jenter 15 år i sesongen 2019/2020. I Hovedlandsrennet kom hun på en 8. plass i 5 km klassisk av totalt 182 fullførte løpere. Hun gikk også på Akershus Skikrets sitt tredje lag som fikk en 5. plass av totalt 70 lag. Hun fikk også en meget god 21. plass sprint fri teknikk hvor det deltok 186 utøvere. I SNØ-Cup 2020 som arrangeres for utøvere i Akershus, Oslo og Østfold fikk hun sammenlagt en 8. plass. Ellers er Hanna en blid, positiv og allsidig jente og bidrar til det sosiale miljøet i gruppa. I tillegg til å gå langrenn spiller hun også fotball for Jardar.


Leder av langrenn Inger Kristin Holm fant Hanna i løypene på Vestmarka, sammen med styreleder og fotograf Sigve Nordrum


Årets leder: Peter Svelander - volleyball

Peter Svelander er nå inne i sin andre sesong som leder for Volleyballgruppa i Jardar. Han har i denne perioden ledet avdelingen fra etableringsfasen til driftsfasen, det vil si at han har ledet volleyballen fra turbulent farvann opp på tørr og fast grunn. Volleyball har nå ca. 100 betalende medlemmer. Peter har lagt ned et utall usynlige administrative timer for å få til dette. Han har på sin stillfarne måte lagt til rette for at avdelingens trenere og utøvere kan gjøre det de er best på og helst vil drive med: Trene og spille volleyball. Peter har på en forbilledlig måte, satt seg inn i område etter område knyttet til drift og utvikling av idretten vår. Han har på kort tid etablert kontakt og goderelasjoner til de nødvendige instanser og personer i volleyballforbundet, kommunen, hovedlaget, de andre gruppene i idrettslaget, til utøverne og til deres foreldre. Han har f.eks. i koronaperioden veiledet seksti-sytti nye spillere og deres foreldre inn i Spondgrupper, i MinIdrett, til betaling av medlemskap, treningsavgifter og spillerlisenser, etablert smittevernsrutiner og rapportering, sørget for dugnader og sunn økonomistyring og ikke minst sørget for å anerkjenne og oppmuntre både store og små i volleyballmiljøet i hverdagen. Han har nemlig et eget blikk for de positive bidrag fra den enkelte, og nøler ikke med å ta folk på fersken i å gjøre noe bra! Veldig inspirerende. Hans uselviskhet gjennomsyrer måten han fyller lederrollen på. Når treneren for våre minste volleyballspillere trengte en assistent, ga han avkall på sin egen seniortrening og stilte som dyktig Minivolleyballtrener. For apropos «egentrening»; denne mannen nøyer seg ikke med å kun administrere sporten, han ønsker å kjenne den ut fra egenerfaring. Så i fjor var han med og spilte vårt 5. divisjonslag til seriemesterskap og opprykk til 4. divisjon, der han skal spille vinteren 2020/21. Imponerende av en mann somriktignok spilte mye tennis som ung mann, men som for inntil tre år siden, aldri hadde spilt aktiv volleyball før. Vi tror denne kombinasjonen av selv å lære seg idretten gjennomegenerfaring, kombinert med hans spisskompetanse innen prosjektledelse og administrasjon, er en vinnerkombo for IL Jardar.  Stikkord om Peter: Lun, trygg, ekstremt stabilt humør, tolerant, raus, samvittighetsfull og smittende positiv.


Styreleder Sigve Nordrum delte ut prisen sammen med daglig leder og fotograf Anja Kingdon


Årets foreldre: Norin og Craig Neville - håndball

Craig stilte opp til styret som nestleder og med spesielt ansvar for Combihallen. Ift. ansvaret for Combihallen har han gjort en kjempeinnsats ift. ulike utbedringer (måltavle, vaskeutstyr, høyttaler, masse av tekniske forbedringer). I tillegg har han satt i gang dugnader. Han har også fått et godt forhold til relevante kontaktpersoner i kommunen. Er det noe så får han det fikset raskt. Norin har stilt opp som lagleder, trener, oppmann og på alle tenkelige måter over flere år for G2008. Sammen har de bidratt til at åpen kveld i Combihallen igjen (pre-Corona) ble et tilholdssted og hadde et godt aktivitetstilbud til alle. Maler og rutiner ift. arrangementet «Åpen Combihall» har de også laget. De er alltid positive, stiller opp og støtter opp om lag og spillere. Da Jardar er et idrettslag der det meste baserer seg på frivillig innsats og foreldre er en viktig del av driverne i klubben fremstår de som verdifulle ressurser som fortjener en påskjønnelse.

 


Leder av håndball Kjersti R. Haugland delte ut prisen sammen med styreleder og fotograf Sigve Nordrum. Prisvinnernes sønn Casper er også med.


Årets dommer: Eira Vikstøl - fotball

Eira har i høst dømt endel kamper og er flink. Hun får gode tilbakemeldinger og er en del av Oslocore som er talentsatsingen. Hun bidrar også med dømming av yngre Jardar-lag når hun får forespørsel om det. Litt fast på gutter 2007. I tillegg til dette har hun vært assistentdommer i Liverpool der hun har vært med å dømme i U-16 Premier League. 

Leder av fotball Kjersti H. Engeseth med styreleder og fotograf Sigve Nordrum delte ut prisen. 


Årets ildsjel: Anniken Poetzsch Elisenberg - fotball og 
ungdomsutvalg

Anniken har en rolle i klubben i dag som både spiller og trener. I tillegg har hun i løpet av inneværende år tatt initiativ for å etablere et ungdomsutvalg i IL Jardar og hvor hun i dag har en sentral rolle som prosjektleder. Hun har et sterkt engasjement for klubben og for at barn og unge skal ha et godt og trygt fritidstilbud i Jardar. 


Leder av fotball Kjersti H. Engeseth, daglig leder Anja Kingdon og styrelder og fotograf Sigve Nordrum delte ut prisen. 


Oppmuntringsprisen: Herrelaget i håndball

Herrelaget i Jardar består av en herlig gjeng som til tross for at de ikke får spilt kamper, er veldig flinke til å holde treninger i gang. De fikk heller ikke spilt kamper forrige sesong da laget ble trukket for at de ikke hadde nok spillere. Tross dette så trente de sammen hele forrige sesong. Det er kjempeviktig å ha et herrelag, slik at de yngre lagene som kommer nedenifra ser at de har mulighet for å spille for gøy i Jardar.  Disse guttene er også viktig for Jardar fordi iblant de, vil vi finne både trenere og dommere. Mikkel fortjener en ekstra takk for å ha trent og vært en samlende faktor for hele herrelaget.

Mikkel Bedsted, trener for herrelaget her sammen med en av spillerne Trym Holm. Prisen ble delt ut av leder av håndball Kjersti R. Haugland, daglig leder Anja Kingdon og styreleder og fotograf Sigve Nordrum


Hedersbevisning, Merke med krans - Joar Skjevdal

Joar Skjevdal innstilles til Merke med krans for sin innsats for volleyballen i Jardar. Fra sin spede start med 14 gutter fra 10.klasse på Bjørnegård ungdomsskole i 2016 og Joar som altmuligmann, har volleyballgruppen vokst til mer enn 100 medlemmer høsten 2020. Mange ungdommer velger å slutte med organisert idrett i 10.klasse og in mot første år på videregående. Dette er en viktig og sårbar gruppe, og det er i det alderssegmentet volleyball hatt sin største vekst. Joar organiserer og gjennomfører treninger for denne gruppen med stor entusiasme. Han har en idrettsfaglig bredde og trenerutdannelse i volleyball. Mest viktig er at han fokuserer på laget, men ser individene, og han har brukt mangfoldige timer på personlig oppfølging av ungdommer i en sårbar alder. Den første gruppen ungdommer fra 2016 tar nå sine første skritt inn i voksenlivet, og mange bruker volleyballen som en arena for sosialisering i sitt nye miljø, noe de tatt med fra ungdomstiden i Jardar. Joars engasjement og samarbeidsevner med andre klubber, har også bidratt til å utvide Jardars geografiske medlemsbase til andre deler av Bærum, men også Asker, og satt Jardar på volleyballens norgeskart. Joar er også aktiv spiller på Jardar Volleyballs 3. divisjonslag, og er med sin fysiske kapasitet en rollemodell også i Jardars sykkelgruppe.

Petter Berntsen fra Merkekomiteen, leder av volleyball Peter Svelander (filmet live på Facebook) og daglig leder og fotograf Anja Kingdondelte ut hedersbevisningen


Hedersbevisning, Bellevue-pokalen - Hans Christian Tungesvik

Hans Christian Tungesvik innstilles til Bellevue-pokalen, for prestasjonen han gjorde 27.09.20 da han syklet inn til ny norgesrekord på 200 km temposykling. Hans Christian startet som barn i Jardar med langrenn og fotball. Etter hvert ble hovedfokus langrenn, før han i voksen alder har profesjonalisert seg i triatlon langdistanse. Høydepunkter i hans karriere innbefatter seier i Ironman Hawaii World Championship M18-24 i 2016, norgesmester triatlon langdistanse i 2018 og verdensmester i Norseman Xtreme Triathlon i 2019. Under rekordforsøket på Bispeveien i Vestfold i september trosset Hans Christian kulde, regn, vind og våt vegbane. Han kjempet innbitt mot klokka, svært fokusert og viste imponerende stayerevne da det begynte å røyne på i den sterke motvinden på slutten.  Med en snittfart på 41,5 km/t ble han klokket inn på tiden 4:49:01, fem minutter raskere enn den gamle rekorden til Svein Berg satt i 1985. Rekordforsøket ble arrangert av sykkelgruppa i Jardar.

Daglig leder Anja Kingdon, Petter Berntsen fra Merkekomiteen og styreleder og fotograf Sigve Nordrum delte ut hedersbevisningen

Aktiviteter

19.06.2021
Registrering av besøkende hos IL Jardar på kunstgresset

00:00 - 23:55

Bjørnegård kunstgress

19.06.2021
Registrering av besøkende hos IL Jardar i Combihallen

00:00 - 23:55

Combihallen

21.06.2021
Sommeraktivitetstilbud i uke 25 for barn født 2011-2008

09:00 - 14:00

Området ved klubbhuset med Combihallen og Bjørnegård kunstgress, Tannumskogen og Bærum Idrettspark

28.06.2021
Fotballskole uke 26

08:30 - 15:00

Bjørnegård kunstgress

09.08.2021
Fotballskole uke 32

08:30 - 15:00

Bjørnegård kunstgress

09.08.2021
Sommercamp langrenn 2021 uke 32 (2008-2012)

09:00 - 15:00

Vestmarka-Jardarhuset

09.08.2021
Håndballcamp uke 32

09:00 - 15:00

Combihallen

19.08.2021
Terrengsykling barn født 2013-2009

16:45 - 19:00

Tanumskogen

26.08.2021
Early Bear Volleyball høsten 2021

08:00 - 09:45

Combihallen

Kalender

Juni
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234