Informasjon vedrørende Covid-19

Her vil vi oppdatere med ny informasjon knyttet til status korona-situasjonen når dette foreligger fra myndigheter eller fra klubben. 

Klikk på LES MER - oppdatert 9. oktober

2020-03-10
AnjaKingdon

Informasjon fredag 9. oktober:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon torsdag 3. september:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon mandag 24. august:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert.

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon fredag 21. august:

Gledelig nyhet; Bærum kommune åpner idrettshaller, skoleidrettshaller og gymsaler fra mandag 24. august.

Sesongstart fotball sesongen 2020 - hvilke endringer gjelder ved kampgjennomføring: 

Deltakerne skal alltid forholde seg til:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også ved reise til og fra.

Se mer informasjon knyttet til kampgjennomføring for lag, kampvert og publikum på fotballens nettside ved å klikke her

 

Informasjon onsdag 12. august:

Bærum kommune har i dag gjort vedtak om at kommunale idrettshaller og gymsaler IKKE åpner for aktivitet før tidligst 24. august.
Bakgrunn for vedtaket er smittetrykket i nærområdet/Oslo, og utforinger knyttet til renholdsrutiner ved bruk av skoler og idrettshaller på dagtid og kveldstid.

 

Informasjon onsdag 29. juli:

Regjeringen gikk 29. juli ut med informasjon om at det fra 1. august blir gitt unntak fra avstandskravet på minst en meter i Covd-19 forskriften ved gjennomføring av konkurranser for barn og unge under 20 år. Les hele pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gjenapner-barne--og-ungdomsidretten-fra-1.-august/id2723758/

Informasjon mandag 15. juni:

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med arrangementer menes:

1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.            

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

 

Informasjon søndag 31. mai:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert - gjeldende fra 1. juni.

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon torsdag 28. mai:

Kulturministeren gikk i dag ut med informasjon om at det fra 1. juni åpnes for all barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år, og at barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening - så lenge man er inntil 20 personer og i samme gruppe. Forbundene vil komme med egne veiledere som vi må følge, i tillegg til at vi også må følge regler fra NIF og Bærum kommune. Vi vil oppdatere vårt koronavettregeldokument så fort vi får informasjon fra våre forbund. 

Dette er en gledelig nyhet - og på FHI sine nettsider kan du lese mer:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/revidert-smittevernveileder-for-idretten/

Fotballskole-ukene kjøres som normalt. 


Informasjon søndag 24. mai:

Oppdatert Koronavettregeldokument iht. Bærum kommunes nye retningslinjer på bruk (åpning) av Combihallen. 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Fra 1. juni åpner vi for å leie klubbhuset for inntil 40 stykker. Vi leier ut til familieselskap, skoleavslutninger, øvelser for kor/korps o.l., konfimrajson, dåp, minnesamvær og møter. Det leies ut med Covid-19 restriksjoner, se mer informasjon under Klubbhus i den horisontale menyen. 

Informasjon onsdag 14. mai:

Oppdatert Koronavettregeldokument iht. NHF og NFFs nye koronavettregler fra i går ettermiddag. 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon onsdag 13. mai:

Iht. den siste utviklingen med reviderte veiledere fra NIF, forbund og Bærum kommune er vårt Koronavettregeldokument oppdatert:

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Dokumentet er levende, det vil oppdateres iht. endringer fra nasjonale myndigheter, forbund og fra klubben.

Informasjon fredag 8. mai:

På bakgrunn av Regjeringens pressekonferanse torsdag 7. mai, og de utspill som kom i forbindelse med denne har Bærum kommune åpnet utendørsanlegg også for egenorganisert aktivitet. 

Abid Raja gikk ut med 20-1, 20 stykker i en treningsgruppe med 1 meter avstand. Våre idretter må også forholde seg til det forbund, NIF og Bærum kommune setter av regler. Flere av forbundene venter med å oppdatere sine koronavettrelger til NIF kommer med ny veileder 11. mai og når Regjeringen kommer med ytterligere informasjon knyttet til aktivitet for barn og unge. Med dette fortsetter vi aktiviteten med de retningslinjene som foreligger, men med en oppmykning knyttet til blant annet antall i en gruppe fra neste uke, såfremt forbundene nedsetter dette i sine koronavettregler. 

Informasjon mandag 4. mai:

Under Regjeringens pressekonferanse torsdag 30. april, ble det presentert en oppmykning av koronaregler iht. blant annet avstand fra 2 til 1 meter og at man kan være inntil 50 mennesker i aktivitet. Dette gjelder foreløpig ikke for våre idretter, vi må fortsatt trene med maks fem i en gruppe, våre koronavettregler fra info lagt ut 23. april er fortsatt gjeldende. 

Informasjon hentet fra www.idrettsforbundet.no "Kulturdepartementet har bekreftet ovenfor NIF at idrettskonkurranser for inntil 50 personer, og med en meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. NIF vil utarbeide oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger så raskt som mulig på bakgrunn av oppmykningen som ble presentert på pressekonferansen fra myndighetene i går."  

Det er varslet ny pressekonferanse torsdag 7. mai, om det her kommer nye regler som påvirker våre idretter vil vi oppdatere nettsiden vår her og informere de som berøres.
 

Informasjon torsdag 23. april:

Norges Cycleforbund har oppdatert sine regler med at det kan gjennomføres aktiviteter med god smittekontroll. Det betyr ikke grønt lys for å gjenoppta normal klubbaktivitet for våre syklister eller å trene på "normal" måte i grupper - dokumentet "KORONAVETTREGLER" under er oppdatert med nye retningslinjer.  

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Dokumentet er levende, det vil oppdateres iht. endringer fra nasjonale myndigheter, forbund og fra klubben.

 

Informasjon mandag 20. april:

Korona-utvalget godkjente i dag treningsopplegg utendørs for håndballgruppa. Lagene forholder seg til eksisterende treningstider.

 

Informasjon søndag 18. april:

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Dokumentet er levende, det vil oppdateres iht. endringer fra nasjonale myndigheter, forbund og fra klubben. 

 

Informasjon fredag 17. april:

Denne uken startet vi så smått opp med organsiert trening i små grupper. Korona-utvalget har behandlet og godkjent friidrett sitt treningsopplegg, de hadde sin første trening onsdag 15. april og tilbakemeldingen var at det gikk fint og at det var godt å være tilbake i aktivitet. 

Korona-utvalget godkjente også et treningsopplegg for håndballen med trening ute ved Combihallen. Gutter født 2005 hadde sin første trening torsdag 16. april, her var også tilbakemeldingen at det gikk fint og at jo bedre økten er planlagt jo bedre, og dette gjelder helt ned til hvor drikkeflaskene skulle ligge.

Fotballen har også fått godkjent sitt treningsopplegg og starter opp med sine første treninger i dag fredag 17. april. Kunstgressbanen er delt i 8 slik at hver gruppe på maks 4 utøvere har 25x25 meter å bevege seg i. Dette gjelder i første omgang fra ungdomsfotballen, trenere og lagledere har fått tydlige retningslinjer de skal forholde seg til. 

Det viktigte ved igangsetting av organsiert trening i små grupper er at dette er frivillig for både utøvere og trenere, ingen skal føle at de må være med.

Informasjon onsdag 8. april:

Regjeringen gikk 7. april ut med at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt av regjeringen etter en grundigere gjennomgang og status på koronasituasjonen i begynnelsen av mai.

Informasjon lørdag 4. april:

Nasjonale myndigheter kom med nye retningslinjer for organisert trening denne uken. Bærum kommune åpner opp idrettsanleggene for organisert trening. Dette vil i første omgang gjelde for utendørsanlegg. For idrettshaller vil det bli tatt en avgjørelse fra kommunen etter påske.

For Jardar betyr dette følgende:

 

 • For håndball og volleyball blir det ingen organisert aktivitet
 • For sykkel må det sykles alene
 • For hopp, langrenn, friidrett og fotball kan det planlegges for organisert trening i grupper på maks 5 inkludert trener

Hovedstyret i Jardar opprettet tidlig i korona-fasen et korona-utvalg bestående av styreleder, et styremedlem og daglig leder. Utvalget påser blant annet at alt vi gjør er iht. myndighetenes retningslinjer. Ifbm. at NIF og Helsedirektoratet åpnet opp for organisert trening i små grupper og med minimum 2 meters avstand, ser nå gruppene på om de kan tilrettelegge for trygg trening iht. alle retningslinjer som må følges. 

 

Det er viktig at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19. Jo større vårt felles bidrag er her, desto raskere kan vi håpe på en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i våre idretter.

 

Informasjon tirsdag 24. mars:

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Det betyr at alle våre idrettsanlegg er fortsatt stengt og det er ingen organisert aktivtet. 
I tillegg gjelder det skjerpede anbefalinger om å holde avstand fra 27.mars: "Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand. Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand. I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker." 

 
Informasjon sendt medlemmer på e-post fredag 20. mars:

"Kjære medlemmer, 

Norsk Idrett og IL Jardar er sterkt påvirket av tiltakene som gjøres for å begrense smittespredningen i samfunnet (Den store dugnaden).

Vi stengte ned alle idrettsanlegg og all organisert aktivitet i Jardar for en uke siden og den siste uken har vært annerledes og utfordrende for oss alle.

Administrasjonen og styret i Jardar jobber med å ivareta klubbens og medlemmenes beste. 

Vi vil legge ut informasjon og nyheter på våre nettsider så følg med der framover. 

VIKTIG INFO:
Årsmøtet er utsatt til torsdag 11. juni.

Klubbkontoret er «åpent» - ta bare kontakt med undertegnede på e-post om det skulle være noe.

Med vennlig hilsen
Idrettslaget Jardar
Anja Kingdon

Daglig leder
tlf 67486500
Mail: post@jardar.no

Beskrivelse: Web LOGO 2012

GRASROTANDELEN

 

IL Jardar - organisasjonsnummer 971 261 633 – får 7 % av det du spiller for ved at du registrerer organisasjonsnummeret vårt når du tipper. Spre det gode budskap"

 

Informasjon 15. mars:
 • ref tidligere informasjon så utgår alle treninger i regi klubben. I den perioden vi er inne i nå er det å trene på egenhånd og ikke sammen med andre et viktig poeng. Dette fordi det aller viktigste for absolutt alle nå er å gjøre det vi kan for å begrense smitte og det gjør vi best ved å forholde oss til råd fra myndighetene
 • lys og undervarme på kunstgressbanen er skrud av og banen er stengt
 • Combihallen og andre haller vi trener i er stengt
 • Administrasjonen på klubbkontoret er i utgangspunktet på hjemmekontor, men vil ved behov være på plass på kontoret 
 • Parkeringen på Vestmarka er ikke bemannet, vi oppfordrer til å vipse parkeringsavgiften på kr 30 til #79654
 • Alle kamper og cuper utgår - følg med på forbundenes og cuparrangørs sider for mer informasjon
 • Klubbhuset er stengt for utleie, dette gjelder også interne møter. Møter kan gjennomføres på telefon eller video, klubben ser på løsninger som trenere, lageldere og styrer kan benytte fra klubben

  Skjermbilde_1.JPG

            OPPDATERT INFO 12. mars:

 

           OPPDATERT INFO 11. mars:

 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette arrangementer med mer enn 500 deltagere. Anbefalingen gjelder fra 11. mars, og foreløpig ut måneden. Det anbefales også at det for alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer gjøres en risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen.
 • Norges Håndballforbund har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser - med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.
For best håndtering er vi også avhengig av at vi får beskjed om noen av våre medlemmer er smittet eller hvor det er mistanke om smitte. I så tilfellet ta kontakt med daglig leder, eventuelt trener/lagleder/oppmann som igjen vil varsle daglig leder. 
 
Som følge av utviklingen av korona-viruset, ber vi medlemmene forholde seg til anvisninger som helsemyndighetene eller lokale myndigheter gir på nett eller i media - og vi ber også om følgende:
 
 • Er man syk skal man holde seg borte fra trening - det gjelder både trenere og spillere/utøvere (gjelder forøvig all type sykdom) 
 • Håndhygiene er viktig, alle bør vaske hendene med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før måltider, gjerne også rett før trening og når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvask-muligheter er tilgjengelig, men er ikke like effektivt. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygiene-mulighet tilgjengelig til bruk for de som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. 
 • Et annet råd som kan forebygge luftveisinfeksjoner, er å unngå å røre ved ansiktet eller øynene og unngå tett kontakt med syke mennesker.
 • Ikke del vannflasker
 • Om et barn i skole/barnehage får påvist korona-smitte følger det av Bærum kommunes hjemmesider at kommuneoverlegen vil kartlegge mulige nærkontakter. Vi ber alle huske på å nevne deltakelse på klubbens treninger og arrangementer i den sammenheng og at klubben varsles der dette er naturlig/mulig.
 • Alle større arrangementer planlegges i samråd med  kommunehelsetjenesten. Risikovurdering bør utføres for hvert enkelt  arrangement. Hovedstyret i Jardar skal involveres i planleggingen av større arrangement i denne situasjonen.
 • Har noen av gruppene planer om utenlandsturer de nærmeste månedene, bør det vurderes utsettelse/avlysning. Sjekk med reisearrangør.
 • Om trenere, lagledere, oppmenn og/eller foresatte lurer på om treninger eller kamper bør avlyses, kan daglig leder kontaktes på post@jardar.no tlf 67486500/40403551. Jardar anbefaler ikke per i dag på generelt grunnlag å avlyse kamper og treninger, men vil vurdere dette fortløpende.  
 • Fair Play-hilsen bør gjøres på en annen måte enn ved å håndhilse - selv om vi på treninger og kamper ikke vil klare å unngå fysisk kontakt kan vi finne alternative måter og begrense fysisk kontakt. 
 • Bruk av utstyr - her bør vi se på å legge opp treningene ved å unngå mye bruk av fellesutstyr
 • Vi anbefaler at foreldremøter eller andre møter ikke avholdes ved mer enn 50 deltakere.

Hentet fra Helsedirektoratet: "..... det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsning og klemming."  
 
Vi ber ellers alle tenke "føre var". Selv om vi ikke velger å avlyse treninger, så kan vi alle forsøke å legge opp til at vi i større grad enn ellers unngår fysisk kontakt.
 
Se også følgende relevante linker:
 
Folkehelseinstituttet, råd og informasjon:
Folkehelseinstituttet, forebygging og råd ved sykdom:
Folkehelseinstituttet ved store arrangementer:
Bærum kommune:
 
Vi oppfordrer alle til å følge med og sette seg inn i myndighetenes råd.
 
For ytterligere informasjon og generelle spørsmål, ta kontakt med daglig leder Anja Kingdon på e-post: post@jardar.no eller tlf: 67486500 // 40403551
 
Merk at dette er status akkurat nå, det vil komme fortløpende oppdateringer og retningslinjer. 
 

Aktiviteter

23.10.2020
Registrering av besøkende hos IL Jardar i Combihallen

00:00 - 23:55

Combihallen

23.10.2020
Registrering av besøkende hos IL Jardar på kunstgresset

00:00 - 23:55

Bjørnegård kunstgress

25.10.2020
Sportscamp

20:00 - 21:30

Combihallen, Vestmarka, Jardarkollen og Bjørnegård kunstgress

26.10.2020
Idrettskole for 4-åringer mandager (født i 2016)

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

27.10.2020
Early Bear fotball 2020-2021

08:00 - 09:30

Bjørnegård kunstgress og Combihallen

27.10.2020
Idrettskole for 4-åringer tirsdager (født i 2016)

17:30 - 18:15

Gymsalen i Combihallen

28.10.2020
Fotballfritidsordning (FFO) for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 årgangen

13:30 - 16:30

Bjørnegård kunstgress

28.10.2020
Fotballfritidsordning (FFO) for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 årgangen - fra uke 41

13:30 - 16:30

Bjørnegård kunstgress

28.10.2020
Idrettskole for 5-åringer (født i 2015)

17:00 - 17:45

Gymsalen i Combihallen

Kalender

Oktober
MTOTFLS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311