Informasjon vedrørende Covid-19

Nyheten oppdateres når det kommer endringer som påvirker klubbens aktivitet. 

Klikk på LES MER - oppdatert 12. februar

2020-03-10
AnjaKingdon

Informasjon lørdag 12. februar:

Regjeringen har i dag fattet vedtak om endringer i koronatiltakene med umiddelbar virkning. Alle krav og anbefalinger gjeldende for idretten er fjernet. Les mer på Regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/ 

Informasjon tirsdag 1. februar:

På kveldens pressekonferanse fjernet Regjeringen flere tiltak som gjør at barn, unge og voksne kan trene og konkurrere så å si som normalt. 

– Nå kan barn, unge og voksne drive med sine fritidsaktiviteter uten anbefalinger om reduserte gruppestørrelser eller krav til avstand. Det vet jeg mange har lengta etter, og dette betyr mye for folks fysiske og psykiske helse, sier kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen.

 • Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves
 • Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

De nye reglene trer i kraft fra 1. februar, kl. 23.00 og gjelder inntil videre. Endringene gjelder i utgangspunktet i fire uker, med ny vurdering om to uker.

Les mer på Regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-lettelser-for-kulturen-idretten-og-frivilligheten/id2899270/

 

Informasjon torsdag 13. januar:

Regjerningen la i kveld frem nye regler på nasjonalt nivå, som for oss betyr følgende:

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Arrangementer og sammenkomster:

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Merk at kommunen kan komme med lokale regler om smittesituasjonen tilsier at det må innføres strengere regler enn de nasjonale. Per nå har ikke Bærum kommune kommet med oppdatert informasjon. 

Du kan lese mer på Regjeringens nettside:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hovedpressemeldingen/id2895460/ 

 

Informasjon tirsdag 4. januar:

Fritidsaktiviteter barn og unge:

Kommuneoverlegen fikk tilslutning fra kriseledelsen til at Bærum kommune opphever lokale råd om fritidsaktiviteter for barn og unge og går over til de nasjonale rådene.

Dagens råd nasjonalt:  

•  Barn i barnehager og på grunnskolen kan delta i organiserte fritidsaktiviteter uten krav om avstand . Grense på 20 personer i gruppen hvis ikke fra samme skole- eller barnehagekohort

•   Ungdom ferdig med ungdomsskolen bør holde 1 meter avstand på sine fritidsaktiviteter 

Det betyr at innendørs og utendørs idretts- og fritidsaktiviteter uten krav til avstand er tilrådelig for barn i barnehager og på grunnskolen. Eldre ungdom bør ikke drive med idrett eller andre fritidsaktiviteter hvis det ikke kan holdes 1 meter avstand, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.


Informasjon mandag 20. desember:

Kommuneoverlegen gikk ut med flere anbefalinger fredag 17. desember, som påvirker vår aktivitet:

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge:

- Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter anbefales ikke nå for barn og unge
- Organiserte idretts- og 
fritidsaktiviteter utendørs utendørs kan foregå med barn og unge hvis det er minimum 1 meter avstand mellom deltakerne. Idrett- og fritidsaktiviteter utendørs kan foregå uten krav til avstand hvis gruppene er på inntil 10 personer og det til enhver tid er en avstand på 2 meter mellom gruppene. 

Arrangementer i tilknytning idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge:

Arrangementer som cuper, kamper eller turneringer hvor barn og unge fra ulike steder samles bør ikke gjennomføres nå. Som et unntak kan utendørs arrangementer gjennomførs hvis barna hele tiden kan holde en meter avstand, for eksempel skirenn. Nasjonale regler for gjennomføring av arrangementer må følges. 

Det vil bli gjort en ny vurdering av anbefalingene for barn og unge ved skolestart. 

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter for voksne:

- det er anbefalt å avlyse eller utsette organisert idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne
- trening og andre organsierte fritidsaktiviteter utendørs kan gjennomføres i grupper på mask 20 personer og med god avstand

Arrangementer i tilknytning idretts- og fritidsaktiviteter for voksne:

Det er anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer knyttet til organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Anbefalingen gjelder både innedørs og utendørs. 

 

 

Informasjon tirsdag 14. desember:

Regjeringen varslet i går om innføring av ytterligere råd, anbefalinger og regler (forskriftsfestet) iht. smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Nye regler innføres ved midnatt og varer i fire uker. 

Råd og anbefalinger ved organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge:

·        Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt fra 15/12)

·        Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt fra 15/12)

·        Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

·        Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt fra 15/12 )

Voksne:

·        Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt fra 15/12)

·        Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

·        Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle:

·        Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

·        Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.


Forskriftsfestede tiltak 
Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt fra 15/12)

·        Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

·        Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.

·        Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt fra 15/12)

·        Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole

·        Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt fra 15/12)

 
 
Informasjon torsdag 9. desember:
 
Iht. Regjeringens anbefalinger, tar Jardar utgangspunkt i følgende anbefalinger for hall-aktiviteter:
 • Kamp- og treningsaktivitet kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Volleyballforbundet, region Øst har i dag til informasjon avlyst helgens US-turneringer.
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser for publikum. Dette tallet inkluderer alle i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall hallvakter. 
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.
 • Der hvor flere kamper skal avvikles i samme hall i løpet av samme dag, skal gruppene holdes adskilt til enhver tid.
Samtidig vil lagledere, oppmenn og trenere gjøre hva de kan få å holde seg til anbefalingen om at barn og unge bør være sammen med elever fra samme kohort på fritiden.

For treningsaktiviteter utendørs vil vi følge opp 1 meter avstand mellom deltakerne der hvor de er fra flere kohorter. 

Vi ønsker ikke foresatte/søsken etc. tilstede på treningsarenaer utover de som tar del i trenerapparatet. Garderober brukes kun til toalettbesøk og vask av hender. 

Jardar skulle gjerne sett at det var et koordinert sett av tiltak og begrensninger mellom Regjering og lokale myndigheter, men slik er det ikke per nå. Vi forstår at det av den grunn vil være flere som kanskje ikke vil møte opp på våre aktiviteter, men gjennom at vi arrangerer våre aktiviteter oppfyller vi det oppdraget vi har med å bidra til aktivitet - som også er viktig uansett smittesituasjon. 

 

 

Informasjon onsdag 8. desember:

Kommuneoverlegen har i dag gått ut med anbefaling om barn og unges fritid:

 • Barn og unge bør være sammen med elever fra samme kohort på fritiden.
 • Ved fritidsaktiviteter innendørs, bør barn og unge være sammen med elever fra samme kohort.
 • Fritidsaktiviteter utendørs kan foregå med deltakere fra flere kohorter hvis det er minimum 1 meter avstand mellom deltakerne.

Vi håper å komme raskt tilbake med avklaringer av hva dette betyr for oss i praksis.

Informasjon tirsdag 7. desember:

Regjeringen har i dag besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Råd, anbefalinger og forskriftsfestede tiltak vil påvirke oss mht. aktivitet innendørs og ved bruk av garderobe og klubbhus. Reglene trer i lraft natt til torsdag 9l desember og vil vare i fire uker, men vurderes etter to uker. 

De nasjonale råd og anbefalinger for organiserte aktivteter:
-
Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt
-
Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

- Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
- Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak ved arrangementer og sammenkomster:

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Munnbind:
Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion

Karantene:
Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Lufting:
Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 

Informasjon mandag 6. desember:

Regjeringen innførte regionale tiltak i Oslo, Viken og Innlandet inkludert Bærum, som trådte i kraft fredag 3. desember. 
https://www.helsenorge.no/koronavirus/regionale-tiltak/#kommuner-med-regionale-smitteverntiltak

Bruk av munnbind, antallsbegrensning på 100 innendørs og registrering på arrangementer er det som er gjeldende for oss per nå. 

Beredskapsplanen er revidert, du finner den på vår nettside ved å klikke på følgende link: Beredskapsplan korona-smitte IL Jardar

Informasjon fredag 24. september:

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gå over til en normal hverdag med økt beredskap i månedsskiftet september/oktober. Etter å ha fulgt tett med på utviklingen denne uken, har regjeringen besluttet å gå over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september kl. 16. 

Alle restriksjoner fjernes innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Gjeldende fra lørdag 25. september kl. 16. 

Råd og regler i en normal hverdag:
- hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber
- du  må gå i isolasjon hvis du har påvist covid-19
- dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 
- uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke gå i karantene, men bør ta en test. 

Informasjon onsdag 17. september:

Kommuneoverlegene i Bærum kommune har i dag besluttet å forlenge sine råd fra 1. september, se informasjon under. 

Informasjon onsdag 1. september:

Grunnet stor smitteøkning har kommuneoverlegene i dag kommet med anbefaling om å følge rådene under de neste to ukene:

 • Møt færre. Hold deg til de samme personene.
 • Møt andre utendørs på fritiden fremfor innendørs.
 • Unngå fysisk kontakt.
 • Store fester frarådes. Festing bør skje med den samme vennegruppen. 
 • Det er lurt å bruke munnbind i kollektivtrafikken eller på butikken hvis du ikke kan holde avstand til andre. 
 • Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde symptomer. Test deg så raskt du kan

Råd om fritidsaktiviteter og samlinger utenfor skole og barnehage:

 • Forsøk så langt det er mulig å unngå tett kontakt også i organiserte fritidsaktiviteter. Større lag/grupper bør deles inn i mindre grupper der det er mulig, for å redusere antall nærkontakter. Vurder om det er nødvendig å bruke felles garderober, og lignende de neste to ukene.
 • Barn i samme kohort kan samles (for eksempel til en bursdagsfeiring)

Vi har fortsatt unntak fra anbefalingen om 1 meter avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten - oppfordrer ellers til å holde avstand. Det skal kun være tilskuere på kamper, vi ønsker ikke foresatte/søsken etc. tilstede på treningsarenaer utover de som tar del i trenerapparatet. Garderober brukes kun til toalettbesøk og vask av hender. 


Informasjon tirsdag 24. august:

Unntak fra smittearantene for barn og under under 18 år, som er omtalt på Bærum kommune sin nettside; https://www.baerum.kommune.no/korona/barnehage-og-skole/#chapter2, er også gjeldende for oss i idretten.

Kommunoeverlege Frantz Leonard Nilsen, bekreftet dette i dag, tirsdag 24. august: "F
ritak karantene for nærkontakter barn og unge under 18 år gjelder både på i og utenfor skoletiden. Før første negative test anmodes det om at det tilstrebes minst en meters avstand utenfor skolen."

Informasjon tirsdag 17. august:

Nasjonalt befinner vi oss nå på trinn tre i Regjeringens gjenåpningsplan, alle kan delta i konkurranser og på arrangementer på tvers av kommunegrensene.

Alle må alltid
forholde seg til:
• Syke personer skal holde seg hjemme

• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også ved reise til og fra

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten (både utendørs og innendørs). Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. 

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 

Utøvere kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Antallsbegrensning:

Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

MEN merk at deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, lokalene eller utendørs-arealene må være store nok til at regelen for avstand kan følges. 

Alle besøkende på våre anlegg må registreres for eventuell smittesporing i ettertid, det er QR-kode for registrering på vår nettside for kunstgressbanen og Combihallen.

Det er lov med publikum på arrangementer, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med utøverne og de må kunne overholde avstandsreglene.  

Informasjon fredag 18. juni:

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Generell anbefaling: Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

For barn og unge under 20 år, gjelder nå følgende:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Det er da fra og med 18.juni ikke lenger begrensninger for kamper mellom lag i våre kretser og regioner.

For voksne over 20 år, gjelder nå følgende:

 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Våre utøvere over 20 år har fra 18. juni unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten (både utendørs og innendørs). 

 

Informasjon onsdag 16. juni:

Formannskapet har i dag støttet forslaget om å gå over til nasjonale koronaregler. Dermed oppheves Bærums lokale forskrift. 

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter. De kan også delta i idretts- og kulturarrangementer med deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 100 personer. Utendørs er grensen 200.

Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 10 personer. Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Se utfyllende oversikt over de nasjonale tiltak på Regjeringens nettside:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

Informasjon søndag 30. mai:

Trinn to i Regjeringens plan ble iverksatt 27. mai. For oss betyr dette blant annet at barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region. Idretter med nærkontakt, som håndball og fotball, kan kun spille kamper/delta på arrangementer i Bærum og møte kun lag fra Bærum. 

 

Informasjon fredag 21. mai:

Vi er fra i morgen, lørdag 22. mai, underlagt den nasjonale covid-19-forskriften kapittel 5C, fra i morgen gjelder nasjonale og lokale regler i Bærum. Når nasjonale og lokale regler er ulike, er det alltid den strengeste regelen som gjelder. Formannskapet har i dag hatt møte og besluttet blant annet følgende gjeldende for oss:

- Barn og unge under 20 år kan delta på organiserte fritidsaktiviteter inne og ute, uavhengig av bostedskommune (lik som tidligere regler)
-
Personer over 20 år kan ikke delta på organiserte idrettsaktiviteter innendørs (lik som tidligere regler)
- Arrangementer (treningskamper, cup, stevne) innendørs for
barn og unge under 20 år: Inntil 50 personer så lenge alle utøverne er bosatt i Bærum kommune. Antallet på 50 inkluderer alle som er til stede, det vil si utøvere, trenere, dommere, foreldre med mer.
- Arrangementer (treningskamper, cup, stevne) utendørs for barn og unge under 20 år: Inntil 50 personer, hvor antallet på 50 inkluderer alle som er til stede, det vil si utøvere, trenere, dommere, foreldre med mer.

Nettsiden vil bli oppdatert med eventuelle endringer og tilpasninger her fra våre ulike forbund, når dette foreligger. 

 

Informasjon mandag 10. mai:

Bærum kommune er underlagt den nasjonale covid-19-forskriften kapittel 5B. Regjeringen bestemte før hegen at den skal forlenges og vare frem til og med 21. mai 2021.

Informasjon mandag 26. april:

Bærum kommune er underlagt den nasjonale Covid-19-forskriften kapittel 5B, som trer i kraft i dag mandag 26. april. Dette betyr at:
- det er åpnet for organisert idrett innendørs opp til 20 år
- det er åpnet for organisert idrett utendørs for alle
- grenseregelen er fjernet, alle våre medlemmer kan trene utendørs og alle opp til 20 år innendørs, uavhengig av hvilken kommune man bor i

Viktige regler knyttet til organisert trening:
Avstand:
- utøvere under 20 år er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand ved utøvelse av selve aktiviteten der dette er til hinder for normal utøvelse. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette. Dette innebærer at utøvere innen idretter der nærkontakt mellom utøverne ikke er nødvendig for utøvelse av aktiviteten, anbefales å holde 1 meters avstand til andre gjennom hele aktiviteten/treningen. For utøvere innen idretter som innebærer kontakt mellom utøverne, gjelder unntaket bare i de situasjonene der kontakt er nødvendig.
- for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler (udir.no).
- v
ed trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening innendørs, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
- utøvere over 20 år kan trene utendørs men da med 1 meter avstand til enhver tid.
Antall i en gruppe:
- antall utøvere per gruppe begrenses til maks 20 personer.
- i enkelte lagidretter, slik som fotball der det er vanskelig å gjennomføre enkelte treningsaktiviteter innenfor denne gruppestørrelsen, kan imidlertid gruppestørrelsen utvides noe. Et eksempel er blant annet gjennomføring av treningskamp mellom to fotballag (2 x 11 spillere + dommere) innen samme idrettslag.

- husk å også tilrettelegge drikkepause med minst 1 meter avstand
- er du syk må du holde deg hjemme
- god hånd- og hostehygiene
- smittevernansvarlig; det er fortsatt behov for smittevernansvarlige eventuelt en ekstra trener med ansvar for smittevernet. 
- det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. Ingen foresatte uten oppgave skal være tilstede. 
- vi oppfordrer til at det i størst mulig grad unngås samkjøring

 

Informasjon fredag 23. april:

I kveld har Formannskapet i Bærum kommune vedtatt bl.a. følgende, gjeldende fra mandag 26. april:
- det åpnes for organisert idrett innendørs opp til 20 år
- det åpnes for organisert idrett utendørs for alle
- grenseregelen er fjernet, alle våre medlemmer kan trene utendørs og alle opp til 20 år innendørs, uavhengig av hvilken kommuen man bor i 

Regler om avstand, antall i en gruppe og generelle smittevernregler vil fortsatt være gjeldende. Nettsiden vil bli oppdatert med eventuelle endringer og tilpasninger her fra våre ulike forbund, når dette foreligger. 

Informasjon mandag 12. april:

Regjeringen besluttet en viderføring av tiltaksnivå 5A for også Bærum kommune til og med søndag 25. april. Gjeldende regler, som informert om fra 6. april, gjelder til og med søndag 25. april. Se mer informasjon på kommunens nettside:
https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/kort-om-rad-og-regler-i-barum/

Informasjon onsdag 6. april:

Med henvisning til kommuneoverlegens sterke anbefaling om avstand og smittevern; "Forbudet gjelder ikke for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det er en sterk anbefaling om at alle holder en avstand på minst 2 meter under hele treningen. På grunn av høyt smittenivå blant barn og unge bes idrettslagene vurdere grundig om det er mulig å gjennomføre treningen nå på en måte som ivaretar nødvendige hensyn til smittevern. Avstand under hele treningen på 2 meter bør sikres. Spesielt yngre barn vil i liten grad klare å ivareta avstand på 2 meter, og da bør ikke treningen gjennomføres i denne perioden." og om vi som klubb ikke klarer å overholde denne sterke anbefalingen, så vil dette bety at treninger ikke kan/skal gjennomføres. 

I dag melder Bærum kommune om rekordhøy smitte, og det er flere i yngre aldre som nå blir smittet og smitter. Dette forteller oss hvor viktig det er å holde avstand og ivareta smittevernet, og vi må vurdere om treningene skal gjennomføres. 

Viktige regler frem til og med 14. april:
- det er kun de under 20 år som kan trene
- kun trening utendørs
- utøvere må deles inn i grupper på inntil 10 spillere
- utøvere må være bosatt i Bærum kommune
- minst 2 meter avstand under hele treningen
- husk å også tilrettelegge drikkepause med minst 2 meter avstand
- er du syk må du holde deg hjemme
- god hånd- og hostehygiene
- smittevernansvarlig; det er fortsatt behov for smittevernansvarlige eventuelt en ekstra trener med ansvar for smittevernet. 
- det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. Ingen foresatte uten oppgave skal være tilstede. 
- vi oppfordrer til at det i størst mulig grad unngås samkjøring
 
Merk at 2 meter avstand til andre personer er en anbefaling utenom treningene også. 
 

Informasjon onsdag 24. mars:

Oppdatert informasjon fra Bærum kommune https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/:
I Bærum er det kun tillatt med organisert idrett utendørs for barn og unge 0-20 år gitt at gruppene som trener sammen ikke overstiger 10 personer. I tillegg er det en sterk anbefaling om at alle holder en avstand på minst 2 meter under hele treningen. 

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen ber om at det tas ekstra hensyn til smittevernreglene på grunn av kraftig smitteøkning i kommunen, og særlig blant barn og unge. Vi har sett et relativt stort utbrudd knyttet til hockeymiljøet.

- På grunn av generelt høyt smittenivå blant barn og unge der vi også har erfart at barn og unge kan være symptomfrie, ber vi idrettslagene vurdere grundig om det er mulig å gjennomføre treningen nå på en måte som ivaretar nødvendige hensyn til smittevern. Avstand under hele treningen på 2 meter bør sikres. Spesielt yngre barn vil i liten grad klare å ivareta avstand på 2 meter, og da bør ikke treningen gjennomføres i denne perioden, sier kommuneoverlegen. 

Informasjon mandag 15. mars:

Regjeringen har besluttet å innføre strenge nasjonale smitteverntiltak for alle kommunene i Viken. De nye tiltakene som gjelder fra midnatt natt til tirsdag til 11. april, er i tråd med nasjonal forskrift, se kapittel 5A: https://lovdata.no/dokument/r/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7 

Dette innebærer nedstengning av all innendørs aktivitet for voksne og barn. 

Det er kun barn og unge til og med 19 år, bosatt i Bærum kommune, som kan trene utendørs med to meters avstand, i grupper på maks 10. 


Informasjon fredag 5. mars:

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Bærum kommune, Viken - er oppdatert iht. endringer gjeldende fra i dag: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-10-01-1939 

 

Informasjon torsdag 4. mars:

I dag vedtok formannskapet i Bærum kommune endringer i lokal koronaforskrift. Følgende er gjeldende fra fredag 5. mars:

 • Barn og unge under 20 år, som bor i Bærum, kan delta på organisert trening innendørs og utendørs. 
 • Det er ikke lov med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar, og det er ikke lov å gjennomføre aktiviteten på et annet sted enn der en vanligvis gjennomføres.
 • Det er ikke tillatt å reise til Bærum fra andre kommuner, for å delta på treninger
 • Kamper, cuper, stevner, turneringer og liknende er forbudt
 • Voksne som bor i Bærum kan delta på organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter utendørs, dersom det er mulig å holde minst 1 meter avstand.

Det betyr at alle våre utøvere som bor i Asker kommune, Oslo kommune eller andre kommuner, IKKE kan trene i Jardar fra og med i morgen fredag 5. mars.

Informasjon fredag 19. februar:

Bærum kommune har oppdatert råd og regler iht. dagens formannskapsmøte, oppdatert informasjon kan leses på kommunes nettside:
https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/

Vi hadde håpet på en åpning av aktivitet innendørs for voksne over 20 år med avstand, men formannskapet vedtok i første omgang å kun åpne for individuelle idretter innendørs som tennis, badminton og
bordtennis med to meter avstand.

Husk munnbind innendørs der hvor du ikke kan holde avstand. 

De viktigste tiltakene mot smitte er å begrense sosiale kontakt, holde avstand og vaske hender ofte.


Informasjon tirsdag 16. februar:

Regjeringen melder i dag 16. februar at de opphever nå de tiltak som Bærum kommune har hatt gjennom regional forskrift. Det betyr at Bærum går ut av ring 2 og vi forholder oss til Bærum sin kommunale forskrift. Ordføreren varsler ekstraordinært møte i formannskapet førstkommende fredag kl 1200 med behandling av kommunens lokale forskrift. 

Vi fortsetter med aktiviteten med nåværende regler. Om behandling av forskriften berører idretten, vil vi oppdatere nettsiden. 


Informasjon onsdag 3. februar:

Formannskapet vedtok i dag en revisjon av lokal forskrift for forebygging av koronasmitte. Dette innebærer blant annet følgende lettelser som trer i kraft umiddelbart:

 • Det åpnes for organiserte utendørs aktiviteter for voksne, med minumum 1 meters avstand.
 • Det åpnes for gjennomføring av barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter, både i private hjem og i lånte eller leide lokaler.

Se mer informasjon på kommunes nettsider: https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/ 


Informasjon lørdag 30. januar:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varslet i en pressekonferanse i dag at dagens smitteverntiltak og regler som blant annet omfatter Bærum og Asker gjelder frem til og med 2. februar. 

Informasjon mandag 25. januar:

Bærum kommune melder aRegjeringens tiltak for nabo-nabokommunene, som blant annet omfatter Bærum og Asker, bidrar i hovedsak til å videreføre de regler vi allerede har innført. Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates. 
 

Informasjon lørdag 23. januar:

Vi følger med på utviklingen av utbruddet i Nordre Follo og tiltakene i våre nabokommuner, og vil oppdatere nettsiden og om nødvendig varsle våre medlemmer direkte, om Bærum kommune setter inn tiltak som berører vår aktivitet. De av våre medlemmer som bor i kommuner som har innført nye regler og retningslinjer, må forholde seg til sin kommunes regler og retningslinjer og per nå gjelder følgende:

Utøvere som bor i kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås, som har innført nye regler og retningslinjer gjeldende fra i dag kl 12:00  til og med 31. januar, kan IKKE delta på treninger i Jardar. 

Bærum kommune har oppdatert sin nettside om idrett i vår kommune. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Se ytterligere informasjon på kommunes nettside: https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/idrettsanlegg-svommehaller-og-bad/

Informasjon onsdag 20. januar:

Bærum kommune sin forskrift iht. forebygging av koronasmitte, paragraf 4, ble endret 19/1 og kunngjort 20/1:

"
Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre idrettsarrangementer som kamper, cuper, stevner, turneringer o.l., unntatt der profesjonelle aktører deltar.
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter, innendørs og utendørs, kan gjennomføres for barn og unge under 20 år, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
Organiserte aktiviteter for voksne med funksjonsnedsettelse og andre særlig sårbare grupper kan gjennomføres."

Informasjon tirsdag 19. januar:

På ekstraordinært formannskapsmøte i dag ble det klart at Bærum kommune følger de nasjonale tiltakene. Det innebærer at det åpnes opp for barneidrett og for idrettsaktiviteter for ungdom fra 13 til og med 19 år, både inne og ute, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Alt er gjeldende fra onsdag 20. januar. 

Informasjon mandag 18. januar:

Regjeringen gikk i dag ut med videreføring av nasjonale tiltak med noen lettelser for barn og unge, gjeldende fra onsdag 20. januar. Bærum kommune har per nå kl. 15:00 ikke kommet med ny informasjon. De gjeldende reglene fra 4. januar gjelder til og med i morgen 19. januar. 

NIF har også sendt ut pressemelding i dag:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/organisert-trening-for-barn-og-ungdom-gjenopptas/

Informasjon fra Bærum kommune kl 18:

Ekstraordinært formannskapsmøte: Bærum kommune innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 19, januar kl 1600 for å fremme forslag om lettelser i smitteverntiltak for barn og unge. 

Informasjon mandag 4. januar:

Christer Rinnan Aafloen, avdelingsleder idrett og bad i Bærum kommune, melder i dag om at Bærum kommune stenger alle idrettshaller og svømmehaller for organisert idrett fra og med 4. januar til 18. januar. 

Informasjon søndag 3. januar:

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. NIF melder at innstrammingene har desverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene. All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

For oss betyr dette at all aktivitet innendørs avlyses frem til 18. januar, gjeldende fra mandag 4. januar. Utendørs aktivitet kan gjenomføres dersom det er mulig å holde god avstand, og minimum 1 meter. Vi kommer tilbake med mer informasjon knyttet til trening utendørs, når vi også mottar informasjon fra forbundene. 

Informasjon fredag 18. desember:

Bærum kommune viderefører smitteverntiltakene som ble vedtatt 4. desember. Det innebærer blant annet at det fortsatt vil være stengt for innendørs trenings- og fritidsaktiviteter for alle over 13 år. 

Dersom smitteutviklingen i samfunnet, og Bærum spesielt, utvikler seg positivt gjennom julen, vil enkelte lettelser kunne bli aktuelle i januar. Når smittesituasjonen åpner for lettelser, vil kommune-direktøren prioritere lettelser i tiltakene som rammer fritidsaktiviteter for ungdom.

Informasjon onsdag 16. desember:

Bærum kommune melder i dag at det er kalt inn til ekstraordinært formannskap 18. desember kl. 11-13 hvor de skal behandle videreføring og revisjon av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. 

Informasjon fredag 4. desember:

Bærum kommune har i dag vedtatt at det stenges for trenings- og aktivitetstilbud innendørs for alle over barneskolealder. Det innebærer en innstramming for personer mellom 13 til 19 år. 

"Bakgrunnen for beslutningen er at det forsatt er høyt smittetrykk i Bærum og at vi har sett den del smitte knyttet til aktiviteter for denne aldersgruppen. Endringen er på lik linje med gjeldende regler i Oslo og en del andre kommuner i nærområdet."

Endringern gjelder fra og med 7. desemer og foreløpig frem til midten av desember. 

Se forskriften med endringer her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020257337&dokid=5199555&versjon=1&variant=A&


Informasjon fredag 13. november:

Spesifisering av bruken av munnbind, gjeldende fra i dag13/11: Alle som oppholder seg i hallen skal benytte munnbind og trenere benytter munnbind frem til spilleflaten. Trenere og barn oppholder seg på spilleflaten uten munnbind.   

 

Informasjon tirsdag 10. november:

Spesifisering fra gårsdagens publisering av reglene fra Bærum kommune:

Voksne over 20 år:

 • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter.
 • For særskilt sårbare og utsatte grupper er det mulig med tilpasset aktivitet, så lenge det ikke er fysisk kontakt mellom deltakerne og gjeldende smittevernregler følges. 

Barn og unge under 20 år:

 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter kan gjennomføres. Det er ikke tillatt med samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres. 
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter. 

Munnbind:

 • Det er påbudt med munnbind i idrettshaller, gjelder for trenere og alle de over 20 år. Det er kun utøvere som er fritatt bruk av munnbind.

Informasjon mandag 9. november:

Formannskapet i Bærum har i dag vedtatt nye, strengere korona-tiltak, som trer i kraft ved midnatt og gjelder inntil videre. Nye råd og regler er som følgende:

 • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter for voksne.
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år.
 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
 • Du skal bruke munnbind på treningssentre
 • Se også regler om munnbind med utfyllende informasjon: https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/munnbind/ 

Se også lokal forskrift på kommunens nettside her: https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/  

Grunnet innstramminger iht. innendørs arrangementer, stenges klubbhuset for all aktivitet - også gjeldende fra midnatt 9/1-20, gjelder inntil videre.

 

Informasjon fredag 6. november:

Oslo kommunen har i dag strammet inn med virkning fra mandag kl 24:00. Bærum kommune informerer på sine nettsider 6/11 at rådene vil bli oppdatert etter formannskapsmøte mandag 9. november 2020.

Vår aktivitet er per i dag ikke berørt, NHF og NVBF har dog utsatt/avlyst alle kamper fra og med i dag til og med tirsdag 10/11. NFF melder også stopp i all kampaktivitet i fotball og futsal fra og med i dag (06.november) til og med 30. november. Dette innebærer futsal i alle klasser, alle resterende seriekamper, KM kamper, alle kvalifiseringer og treningskamper, i tillegg alle cuper og turneringer. NFF Oslo lag vil ikke kunne delta i aktivitet utenfor Oslo.

 

Informasjon torsdag 5. november:

Smitten øker og reglene strammes inn - vi må alle fortsette å være flinke å følge regler. Regjeringen har i dag innført nye nasjonale smitteverntiltak, og legger til flere tiltak som kommuner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Vi følger med og oppdaterer nettsiden hva som eventuelt kommer og blir gjeldende for Bærum kommune. 

Per 5. november kl 14:00 er ikke aktiviteten i klubben berørt. 

Kl. 18:00 - både Norges Håndballforbund (NHF) og Norges Volleyballforbund (NVBF) har i dag besluttet å utsette/avlyse alle kamper fra og med fredag 6/11 til og med tirsdag 10/11. For NHF gjelder dette alle kamper som skulle vært avviklet i regi av Norges Håndballforbunds regioner (i praksis barne- og ungdomshåndballen) og for NVBF involverer det seriespill for 2. divisjon og lavere, samt alle helgens US-runder.

Informasjon mandag 2. november:

Bærum kommune gikk 28/10-20 ut med nye påbud og anbefalinger om munnbind på offentlig sted, antall personer på arrangementer m.m. Se mer informasjon på kommunens nettside: https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/ 

Dette påvirker bruken av klubbhuset iht. antall personer som følgende:

- vi tilbyr kun utleie av klubbhuset til bursdager/arrangementer for barnehage- og barneskolebarn, hvor barna er i samme kohort. Antall opp til 40 personer og med regler som før 28/10-20
- lån og leie av klubbhuset til interne og eksterne møter opp til og med 20 personer og eldre enn 13 år; regler som før 28/10-20
- lån og leie av klubbhuset til interne og eksterne møter med mer enn 20 personer og eldre enn 13 år; faste sitteplasser gjennom hele arrangementet og man kan ikke mingle

Vi leier dermed ikke ut til familieselskap, konfirmasjon, dåp, bryllup, minnesamvær og liknende arrangementer hvor det ikke vil være naturlig å sitte på plassen sin gjennom hele arrangementet. 

 

Munnbind: der hvor det er vanskelig å holde 1 meter avstand, inn og ut av klubbhuset og i trappa oppfordrer kommunen å bruke munnbind. Dette gjelder innendørs og ikke for barn under 12 år eller de som av medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Reglene påvirker per nå ikke vår idrettslige aktivitet. 

Informasjon torsdag 29. oktober:

Bærum kommune kom i går ut med nye påbud og anbefalinger om munnbind på offentlig sted, antall personer på arrangementer m.m. Se mer informsjon på kommunens nettside: https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/

Reglene påvirker per nå ikke vår idrettslige aktivitet.
Det er viktig at syke personer holder seg hjemme, at vi har god hånd- og hostehygiene og holder avstand. 

Informasjon fredag 9. oktober:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon torsdag 3. september:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon mandag 24. august:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert.

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon fredag 21. august:

Gledelig nyhet; Bærum kommune åpner idrettshaller, skoleidrettshaller og gymsaler fra mandag 24. august.

Sesongstart fotball sesongen 2020 - hvilke endringer gjelder ved kampgjennomføring: 

Deltakerne skal alltid forholde seg til:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også ved reise til og fra.

Se mer informasjon knyttet til kampgjennomføring for lag, kampvert og publikum på fotballens nettside ved å klikke her

 

Informasjon onsdag 12. august:

Bærum kommune har i dag gjort vedtak om at kommunale idrettshaller og gymsaler IKKE åpner for aktivitet før tidligst 24. august.
Bakgrunn for vedtaket er smittetrykket i nærområdet/Oslo, og utforinger knyttet til renholdsrutiner ved bruk av skoler og idrettshaller på dagtid og kveldstid.

 

Informasjon onsdag 29. juli:

Regjeringen gikk 29. juli ut med informasjon om at det fra 1. august blir gitt unntak fra avstandskravet på minst en meter i Covd-19 forskriften ved gjennomføring av konkurranser for barn og unge under 20 år. Les hele pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gjenapner-barne--og-ungdomsidretten-fra-1.-august/id2723758/

Informasjon mandag 15. juni:

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med arrangementer menes:

1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.            

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

 

Informasjon søndag 31. mai:

Iht. regelendringer fra Regjeringen, NIF med våre forbund og Bærum kommune, er vårt Koronavettregeldokument oppdatert - gjeldende fra 1. juni.

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon torsdag 28. mai:

Kulturministeren gikk i dag ut med informasjon om at det fra 1. juni åpnes for all barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år, og at barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening - så lenge man er inntil 20 personer og i samme gruppe. Forbundene vil komme med egne veiledere som vi må følge, i tillegg til at vi også må følge regler fra NIF og Bærum kommune. Vi vil oppdatere vårt koronavettregeldokument så fort vi får informasjon fra våre forbund. 

Dette er en gledelig nyhet - og på FHI sine nettsider kan du lese mer:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/revidert-smittevernveileder-for-idretten/

Fotballskole-ukene kjøres som normalt. 


Informasjon søndag 24. mai:

Oppdatert Koronavettregeldokument iht. Bærum kommunes nye retningslinjer på bruk (åpning) av Combihallen. 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Fra 1. juni åpner vi for å leie klubbhuset for inntil 40 stykker. Vi leier ut til familieselskap, skoleavslutninger, øvelser for kor/korps o.l., konfimrajson, dåp, minnesamvær og møter. Det leies ut med Covid-19 restriksjoner, se mer informasjon under Klubbhus i den horisontale menyen. 

Informasjon onsdag 14. mai:

Oppdatert Koronavettregeldokument iht. NHF og NFFs nye koronavettregler fra i går ettermiddag. 

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Informasjon onsdag 13. mai:

Iht. den siste utviklingen med reviderte veiledere fra NIF, forbund og Bærum kommune er vårt Koronavettregeldokument oppdatert:

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Dokumentet er levende, det vil oppdateres iht. endringer fra nasjonale myndigheter, forbund og fra klubben.

Informasjon fredag 8. mai:

På bakgrunn av Regjeringens pressekonferanse torsdag 7. mai, og de utspill som kom i forbindelse med denne har Bærum kommune åpnet utendørsanlegg også for egenorganisert aktivitet. 

Abid Raja gikk ut med 20-1, 20 stykker i en treningsgruppe med 1 meter avstand. Våre idretter må også forholde seg til det forbund, NIF og Bærum kommune setter av regler. Flere av forbundene venter med å oppdatere sine koronavettrelger til NIF kommer med ny veileder 11. mai og når Regjeringen kommer med ytterligere informasjon knyttet til aktivitet for barn og unge. Med dette fortsetter vi aktiviteten med de retningslinjene som foreligger, men med en oppmykning knyttet til blant annet antall i en gruppe fra neste uke, såfremt forbundene nedsetter dette i sine koronavettregler. 

Informasjon mandag 4. mai:

Under Regjeringens pressekonferanse torsdag 30. april, ble det presentert en oppmykning av koronaregler iht. blant annet avstand fra 2 til 1 meter og at man kan være inntil 50 mennesker i aktivitet. Dette gjelder foreløpig ikke for våre idretter, vi må fortsatt trene med maks fem i en gruppe, våre koronavettregler fra info lagt ut 23. april er fortsatt gjeldende. 

Informasjon hentet fra www.idrettsforbundet.no "Kulturdepartementet har bekreftet ovenfor NIF at idrettskonkurranser for inntil 50 personer, og med en meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. NIF vil utarbeide oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger så raskt som mulig på bakgrunn av oppmykningen som ble presentert på pressekonferansen fra myndighetene i går."  

Det er varslet ny pressekonferanse torsdag 7. mai, om det her kommer nye regler som påvirker våre idretter vil vi oppdatere nettsiden vår her og informere de som berøres.
 

Informasjon torsdag 23. april:

Norges Cycleforbund har oppdatert sine regler med at det kan gjennomføres aktiviteter med god smittekontroll. Det betyr ikke grønt lys for å gjenoppta normal klubbaktivitet for våre syklister eller å trene på "normal" måte i grupper - dokumentet "KORONAVETTREGLER" under er oppdatert med nye retningslinjer.  

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Dokumentet er levende, det vil oppdateres iht. endringer fra nasjonale myndigheter, forbund og fra klubben.

 

Informasjon mandag 20. april:

Korona-utvalget godkjente i dag treningsopplegg utendørs for håndballgruppa. Lagene forholder seg til eksisterende treningstider.

 

Informasjon søndag 18. april:

KORONAVETTREGLER - fra kommunen, Jardar og forbund.pdf

Dokumentet er levende, det vil oppdateres iht. endringer fra nasjonale myndigheter, forbund og fra klubben. 

 

Informasjon fredag 17. april:

Denne uken startet vi så smått opp med organsiert trening i små grupper. Korona-utvalget har behandlet og godkjent friidrett sitt treningsopplegg, de hadde sin første trening onsdag 15. april og tilbakemeldingen var at det gikk fint og at det var godt å være tilbake i aktivitet. 

Korona-utvalget godkjente også et treningsopplegg for håndballen med trening ute ved Combihallen. Gutter født 2005 hadde sin første trening torsdag 16. april, her var også tilbakemeldingen at det gikk fint og at jo bedre økten er planlagt jo bedre, og dette gjelder helt ned til hvor drikkeflaskene skulle ligge.

Fotballen har også fått godkjent sitt treningsopplegg og starter opp med sine første treninger i dag fredag 17. april. Kunstgressbanen er delt i 8 slik at hver gruppe på maks 4 utøvere har 25x25 meter å bevege seg i. Dette gjelder i første omgang fra ungdomsfotballen, trenere og lagledere har fått tydlige retningslinjer de skal forholde seg til. 

Det viktigte ved igangsetting av organsiert trening i små grupper er at dette er frivillig for både utøvere og trenere, ingen skal føle at de må være med.

Informasjon onsdag 8. april:

Regjeringen gikk 7. april ut med at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt av regjeringen etter en grundigere gjennomgang og status på koronasituasjonen i begynnelsen av mai.

Informasjon lørdag 4. april:

Nasjonale myndigheter kom med nye retningslinjer for organisert trening denne uken. Bærum kommune åpner opp idrettsanleggene for organisert trening. Dette vil i første omgang gjelde for utendørsanlegg. For idrettshaller vil det bli tatt en avgjørelse fra kommunen etter påske.

For Jardar betyr dette følgende:

 

 • For håndball og volleyball blir det ingen organisert aktivitet
 • For sykkel må det sykles alene
 • For hopp, langrenn, friidrett og fotball kan det planlegges for organisert trening i grupper på maks 5 inkludert trener

Hovedstyret i Jardar opprettet tidlig i korona-fasen et korona-utvalg bestående av styreleder, et styremedlem og daglig leder. Utvalget påser blant annet at alt vi gjør er iht. myndighetenes retningslinjer. Ifbm. at NIF og Helsedirektoratet åpnet opp for organisert trening i små grupper og med minimum 2 meters avstand, ser nå gruppene på om de kan tilrettelegge for trygg trening iht. alle retningslinjer som må følges. 

 

Det er viktig at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19. Jo større vårt felles bidrag er her, desto raskere kan vi håpe på en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i våre idretter.

 

Informasjon tirsdag 24. mars:

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Det betyr at alle våre idrettsanlegg er fortsatt stengt og det er ingen organisert aktivtet. 
I tillegg gjelder det skjerpede anbefalinger om å holde avstand fra 27.mars: "Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand. Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand. I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker." 

 
Informasjon sendt medlemmer på e-post fredag 20. mars:

"Kjære medlemmer, 

Norsk Idrett og IL Jardar er sterkt påvirket av tiltakene som gjøres for å begrense smittespredningen i samfunnet (Den store dugnaden).

Vi stengte ned alle idrettsanlegg og all organisert aktivitet i Jardar for en uke siden og den siste uken har vært annerledes og utfordrende for oss alle.

Administrasjonen og styret i Jardar jobber med å ivareta klubbens og medlemmenes beste. 

Vi vil legge ut informasjon og nyheter på våre nettsider så følg med der framover. 

VIKTIG INFO:
Årsmøtet er utsatt til torsdag 11. juni.

Klubbkontoret er «åpent» - ta bare kontakt med undertegnede på e-post om det skulle være noe.

Med vennlig hilsen
Idrettslaget Jardar
Anja Kingdon

Daglig leder
tlf 67486500
Mail: post@jardar.no

Beskrivelse: Web LOGO 2012

GRASROTANDELEN

 

IL Jardar - organisasjonsnummer 971 261 633 – får 7 % av det du spiller for ved at du registrerer organisasjonsnummeret vårt når du tipper. Spre det gode budskap"

 

Informasjon 15. mars:
 • ref tidligere informasjon så utgår alle treninger i regi klubben. I den perioden vi er inne i nå er det å trene på egenhånd og ikke sammen med andre et viktig poeng. Dette fordi det aller viktigste for absolutt alle nå er å gjøre det vi kan for å begrense smitte og det gjør vi best ved å forholde oss til råd fra myndighetene
 • lys og undervarme på kunstgressbanen er skrud av og banen er stengt
 • Combihallen og andre haller vi trener i er stengt
 • Administrasjonen på klubbkontoret er i utgangspunktet på hjemmekontor, men vil ved behov være på plass på kontoret 
 • Parkeringen på Vestmarka er ikke bemannet, vi oppfordrer til å vipse parkeringsavgiften på kr 30 til #79654
 • Alle kamper og cuper utgår - følg med på forbundenes og cuparrangørs sider for mer informasjon
 • Klubbhuset er stengt for utleie, dette gjelder også interne møter. Møter kan gjennomføres på telefon eller video, klubben ser på løsninger som trenere, lageldere og styrer kan benytte fra klubben

  Skjermbilde_1.JPG

            OPPDATERT INFO 12. mars:

 

           OPPDATERT INFO 11. mars:

 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette arrangementer med mer enn 500 deltagere. Anbefalingen gjelder fra 11. mars, og foreløpig ut måneden. Det anbefales også at det for alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer gjøres en risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen.
 • Norges Håndballforbund har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser - med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.
For best håndtering er vi også avhengig av at vi får beskjed om noen av våre medlemmer er smittet eller hvor det er mistanke om smitte. I så tilfellet ta kontakt med daglig leder, eventuelt trener/lagleder/oppmann som igjen vil varsle daglig leder. 
 
Som følge av utviklingen av korona-viruset, ber vi medlemmene forholde seg til anvisninger som helsemyndighetene eller lokale myndigheter gir på nett eller i media - og vi ber også om følgende:
 
 • Er man syk skal man holde seg borte fra trening - det gjelder både trenere og spillere/utøvere (gjelder forøvig all type sykdom) 
 • Håndhygiene er viktig, alle bør vaske hendene med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før måltider, gjerne også rett før trening og når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvask-muligheter er tilgjengelig, men er ikke like effektivt. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygiene-mulighet tilgjengelig til bruk for de som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. 
 • Et annet råd som kan forebygge luftveisinfeksjoner, er å unngå å røre ved ansiktet eller øynene og unngå tett kontakt med syke mennesker.
 • Ikke del vannflasker
 • Om et barn i skole/barnehage får påvist korona-smitte følger det av Bærum kommunes hjemmesider at kommuneoverlegen vil kartlegge mulige nærkontakter. Vi ber alle huske på å nevne deltakelse på klubbens treninger og arrangementer i den sammenheng og at klubben varsles der dette er naturlig/mulig.
 • Alle større arrangementer planlegges i samråd med  kommunehelsetjenesten. Risikovurdering bør utføres for hvert enkelt  arrangement. Hovedstyret i Jardar skal involveres i planleggingen av større arrangement i denne situasjonen.
 • Har noen av gruppene planer om utenlandsturer de nærmeste månedene, bør det vurderes utsettelse/avlysning. Sjekk med reisearrangør.
 • Om trenere, lagledere, oppmenn og/eller foresatte lurer på om treninger eller kamper bør avlyses, kan daglig leder kontaktes på post@jardar.no tlf 67486500/40403551. Jardar anbefaler ikke per i dag på generelt grunnlag å avlyse kamper og treninger, men vil vurdere dette fortløpende.  
 • Fair Play-hilsen bør gjøres på en annen måte enn ved å håndhilse - selv om vi på treninger og kamper ikke vil klare å unngå fysisk kontakt kan vi finne alternative måter og begrense fysisk kontakt. 
 • Bruk av utstyr - her bør vi se på å legge opp treningene ved å unngå mye bruk av fellesutstyr
 • Vi anbefaler at foreldremøter eller andre møter ikke avholdes ved mer enn 50 deltakere.

Hentet fra Helsedirektoratet: "..... det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsning og klemming."  
 
Vi ber ellers alle tenke "føre var". Selv om vi ikke velger å avlyse treninger, så kan vi alle forsøke å legge opp til at vi i større grad enn ellers unngår fysisk kontakt.
 
Se også følgende relevante linker:
 
Folkehelseinstituttet, råd og informasjon:
Folkehelseinstituttet, forebygging og råd ved sykdom:
Folkehelseinstituttet ved store arrangementer:
Bærum kommune:
 
Vi oppfordrer alle til å følge med og sette seg inn i myndighetenes råd.
 
For ytterligere informasjon og generelle spørsmål, ta kontakt med daglig leder Anja Kingdon på e-post: post@jardar.no eller tlf: 67486500 // 40403551
 
Merk at dette er status akkurat nå, det vil komme fortløpende oppdateringer og retningslinjer. 
 

Aktiviteter

20.05.2022
Telenor Xtra akademi for 6. og 7. klasse uke 17-22

15:00 - 16:30

Bjørnegård kunstgress

20.05.2022
Telenor Xtra akademi for 2.-5. klasse uke 17-22

15:00 - 16:30

Bjørnegård kunstgress

26.05.2022
Terrengsykling barn født 2014-2010

17:45 - 19:00

Tanumskogen

01.06.2022
Jardartrollet 2022

18:00 - 19:30

Tanum Skole

20.06.2022
Fotballskole uke 25

08:30 - 15:00

Bjørnegård kunstgress

08.08.2022
Fotballskole uke 32

08:30 - 15:00

Bjørnegård kunstgress

08.08.2022
Sommercamp langrenn 2022 uke 32 (2009-2013)

09:00 - 15:00

Vestmarka-Jardarhuset

15.08.2022
Håndballcamp uke 33

09:00 - 15:00

Combihallen

Kalender

Mai
MTOTFLS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345