Årlig møte håndball 2020

Årlig møte holdes hvert år senest en uke før idrettslaget holder sitt årsmøte, og innkalling til dette skal skje med minst en ukes frist. I 2021 avholdes møtet på Teams 11. mars kl 18:00. Link til møtet legges ut på hjemmesiden til håndball/dokumenter

Forslag til behandling skal være håndballgruppens styre i hende minst to uker før årlig møte.

Årsberetning og regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene en uke før.

Årlig møte er beslutningsdyktig med det antall stemmeføre medlemmer som møter.

Stemmerett
Stemmerett har alle som fyller 15 år i løpet av kalenderåret og har oppfylt sine forpliktelser til Idrettslaget Jardar og håndballgruppen.

Årlig møte behandler:

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Innkomne forslag

4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift

5. Forslag til budsjett

6. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret

7. Valg av: Fem medlemmer til et styre:

- leder som innstilles på årlig møte, og oversendes IL Jardars Valgkomité for valg på IL Jardars årsmøte.
- nestleder som innstilles på årlig møte, og oversendes IL Jardars Valgkomité for valg på IL Jardars årsmøte.
- tre styremedlemmer oversendes IL Jardars Valgkomité for oppnevnelse av IL Jardars styre.

Valgkomité bestående av minst 2 medlemmer.

Leder og nestleder velges for ett år om gangen. Medlemmene velges for to år av gangen. Halvparten bør velges hvert år for å få kontinuitet i styret. Styret konstituerer seg selv. Valgkomiteen velges for ett år om gangen.

Aktiviteter

16.01.2022
SPORTSCAMP

18:00 - 19:30

Vestmarka, Jardarkollenm Combihallen, Bjørnegård kunstgress og BIP

Kalender

November
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345