Friidrett ble vedtatt som ny idrettsgren i Jardar på årsmøtet 22. mars 2018.

Initiativtakere var Toril Wiig, Kristin Gjertsen, Dag Helland-Hansen og Stian Nilsen Barkbu som nå alle sitter i Friidrett sitt gruppestyre.