Friidrettsgruppen ble stiftet i 2018 og er klubbens aller nyeste gruppe. Vår primære treningsarena er inne i friidrettshallen i Bærum Idrettspark, BIP. Fra august/september 2021 vil vi også trene utendørs på den nye arenaen som bygges ved siden av hallen.

Vi har aktive utøvere i alderen 10-17 år og har tilbud til alle født 2011 og tidligere, enten man ønsker å trene en gang i uken eller mye mer. For de som ønsker å satse på enkeltøvelser, benytter vi oss av kretsens spesialtreninger (se link). Aldersgrense og nivåkrav for disse tilbudene varierer fra øvelse til øvelse så ta kontakt med hovedtrener for informasjon ved interesse.

Vårt hovedfokus er mestring, utvikling, idrettsglede og miljø. I friidrett går det fint å trene sammen selv om man holder ulikt nivå så lenge man er på trening for å trene og motiverer hverandre til innsats. Vi stiller krav til at utøverne våre kommer på trening for å trene så godt man kan. Utover det er det ingen prestasjonskrav for å delta på de ulike gruppene eller treningene.