Regler ved kampgjennomføring sesongen 2020

Fra august åpnes det for kamper i barne- og ungdomsfotballen. Første lag ut er G14 som starter hjemme med første seriekamp 11. august. Derfra går det slag i slag for lagene 8-19 år frem til siste seriekamp som er berammet til 28. oktober.

Trykk på LES MER for hvilke endringer som gjelder ved kampgjennomføring - oppdatert 24.8.20

2020-08-09
AnjaKingdon

Sesongstart 2020 – hvilke endringer gjelder ved kampgjennomføring?

Fra august åpnes det for kamper i barne- og ungdomsfotballen. Første lag ut er G14 som starter hjemme med første seriekamp 11. august. Derfra går det slag i slag for lagene 8-19 år frem til siste seriekamp som er berammet til 28. oktober.

Selv om det åpnes for kamper er det viktig å huske på at det er gjort unntak i de generelle nasjonale smitteverntiltakene for spillere og dommere for å kunne gjennomføre kamper. Krav om 1 meters avstand gjelder fortsatt umiddelbart før og etter kampen. For alle andre enn spillere og dommere gjelder 1 metersregelen hele tiden.

På denne siden registreres en samlet oversikt over hvilke endringer lagene og publikum må forholde seg til for kamper denne høsten.

Deltakerne skal alltid forholde seg til:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også ved reise til og fra.

FOR LAGENE:

Her finner du fotballens koronahåndbok for breddefotballen. Alle spillere, trenere, ledere og andre i støtteapp. rundt lagene bes lese gjennom.
Her finner du reglement for kampgjennomføring fra NFF. Alle trenere og lagledere skal gjøre seg kjent med reglementet.
Alle spillere fra 13-19 år skal i løpet av august ha gjennomført e-læringskurs i smittevern. Vi anbefaler at alle spillere gjennomfører kurset før første seriekamp spilles, og gjerne samlet med laget.

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. 
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.  
 • Det skal informeres om hvorfor det føres lister. 
 • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling 
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.  
 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimum ref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.  
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen. 
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Dommerens ansvar 

 • Melde forfall til hjemmelaget ved sykdom, eller kretsen der kretsen er de som har satt opp dommer.
 • Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet. 
 • Kontroller at nødvendige soner er oppmerket, se regler for baneinndeling. 
 • Bytter bør skje ved det respektive lags innbyttersone. 
 • Under kampen gjelder vanlige regler. 

KAMPVERTER

Det er krav om kampverter på alle kamper. Kampverter får sesongen 2020 flere/andre oppgaver enn tidligere: 

 • Føre navneliste m/kontaktinfo for publikum. Skal kunne fremlegges umiddelbart ved evt. smittesporing i ettertid. NB: Samtlige navn skal føres opp - ikke kun ett fra hver familie. Liste leveres i den hvite postkassen ved inngangen på klubbhuset etter kampen. Listen makuleres etter 3 uker.
 • Mal for liste finner du ved å klikke her. Det ligger også blanke lister i hjemmegarderoben.

Øvrige oppgaver for kampverter:

  • Bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair Play
  • Ønske dommer og motstandere velkommen
  • Påse at publikum oppholder seg på tribunene eller på motsatt side av trenere/innbyttere
  • Påminn publikum vennlig om 1-meters regelen ved behov
  • Kampvert
  • Lagene har kampvertvester som skal brukes
  • Se ellers informasjon om kampvertrollen på NFF sine nettsider her. 
 • På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon
 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 personer, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet.

FOR PUBLIKUM:

Pga. begrensning mht. antall personer til stede på anlegget samtidig (summen av spillere og publikum) oppfordrer vi dessverre denne høsten til færrest mulig publikum på kamper. Det er verdt å nevne at dette er stikk motsatt av hva vi vanligvis ønsker.

Krav om 1 meters avstand gjelder på hele anlegget og for hele ditt besøk. Unntak for de du er i familie med.

Publikum på kamper må oppholde seg på tribuner. Spilles kampen på en bane uten tribune skal publikum være på motsatt langside av trenere, ledere og innbyttere.

• Våre kampverter vil gå rundt å be om navn og mobilnummer for eventuell smittesporing i ettertid. 

Aktiviteter

01.02.2022
Early Bear fotball 2021-2022

08:00 - 09:30

Bjørnegård kunstgress og Combihallen

17_Kvalitetsklubb_Emblem_CMYK_Positiv_Godkjent%20025%20mp.jpg

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456